Vi lever och verkar i en mycket turbulent tid, med stora förändringar i omvärlden och därmed även i våra olika verksamheter. Detta innebär konkret att styrelse och ledning inte enbart kan arbeta som de gjort historiskt, utan behöver utveckla både förhållningssätt, verktyg och processer i arbetet, för att kunna hantera ovisshet, förändringar, risker och möjligheter i snabb takt. Denna e-kurs ger dig som deltagare kunskap om hur man i en styrelse kan anpassa sitt arbete utefter en alltmer föränderligare omvärld.

Under webbinariet kommer deltagarna att få

  • Exempel på varningssignaler på när styrelsearbetet är passivt eller reaktivt.
  • Beskrivning av de olika rollerna ägare – styrelse – ledning och deras respektive ansvarsområden.
  • Exempel på omvärldsförändringar som verksamheten behöver hantera, samt förslag på hur.
  • Insikt i hur man kan arbeta simultant med den långsiktigt strategiska och de mer kortsiktigt operativa uppgifterna.
  • Förslag på hur man kan förbereda sig för kris och riskhantering genom arbete med olika scenarier.
  • Struktur för hur arbetet kan styras och dokumenteras genom de s.k. styrande dokumenten.

Föreläsarna kommer att varva teori med praktiska exempel från deras egna erfarenheter.

Syfte med webbinariet

Målsättningen är att inspirera deltagarna till en högre nivå av styrelsearbete och bolagsstyrningsaktiviteter.

Vi vill väcka nyfikenheten och viljan att ta ett nästa steg i sin roll, vare sig det är som styrelseledamot, vd/medlem i ledningsgrupp, valberedning eller ägare/medlem i ekonomisk eller ideell förening.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till styrelseledamöter och vd/verksamhetschef, ägare/medlemmar i ekonomisk eller ideell förening, medlemmar i valberedning, och i andra hand till medlemmar i ledningsgrupp samt rådgivare som arbetar nära styrelsen eller för vilka styrelser är en viktig målgrupp. Webbinariet riktar sig till medlemmar i noterade och onoterade bolag samt såväl privat näringsliv som offentligt ägda bolag.

I februari 2023 har du möjligheten att delta på vår nya certifiering i professionellt styrelsearbete. Certifieringsutbildningen omfattar två fullmatade dagar och leds av två av Sveriges främsta lärare i ämnet. Utöver de lärarledda dagarna ingår även gemensamt mingel efter första dagen, handböcker samt ett avslutande certifieringstest. Läs mer här.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i oktober 2022 och 1 timme lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Louise Nicolin
Styrelsearbetare och affärsrådgivare
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Satish Sen
Styrelsearbetare, Interimchef, affärsrådgivare.
Läs mer