Vi lever och verkar i en mycket turbulent tid, med stora förändringar i omvärlden och därmed även i våra olika verksamheter. Detta innebär konkret att styrelse och ledning inte enbart kan arbeta som de gjort historiskt, utan behöver utveckla både förhållningssätt, verktyg och processer i arbetet, för att kunna hantera ovisshet, förändringar, risker och möjligheter i snabb takt. Detta webbinarium ger dig som deltagare kunskap om hur man i en styrelse kan anpassa sitt arbete utefter en alltmer föränderligare omvärld.

Under webbinariet kommer deltagarna att få;

  • Exempel på varningssignaler på när styrelsearbetet är passivt eller reaktivt.
  • Beskrivning av de olika rollerna ägare – styrelse – ledning och deras respektive ansvarsområden.
  • Exempel på omvärldsförändringar som verksamheten behöver hantera, samt förslag på hur.
  • Insikt i hur man kan arbeta simultant med den långsiktigt strategiska och de mer kortsiktigt operativa uppgifterna.
  • Förslag på hur man kan förbereda sig för kris och riskhantering genom arbete med olika scenarier.
  • Struktur för hur arbetet kan styras och dokumenteras genom de s.k. styrande dokumenten.

Föreläsarna kommer att varva teori med praktiska exempel från deras egna erfarenheter.

Syfte/mål med webbinariet:

Målsättningen är att inspirera deltagarna till en högre nivå av styrelsearbete och bolagsstyrningsaktiviteter.

Vi vill väcka nyfikenheten och viljan att ta ett nästa steg i sin roll, vare sig det är som styrelseledamot, vd/medlem i ledningsgrupp, valberedning eller ägare/medlem i ekonomisk eller ideell förening.

Omfattning/längd:

60 minuter inkl frågestund.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig i första hand till styrelseledamöter och vd/verksamhetschef, ägare/medlemmar i ekonomisk eller ideell förening, medlemmar i valberedning, och i andra hand till medlemmar i ledningsgrupp samt rådgivare som arbetar nära styrelsen eller för vilka styrelser är en viktig målgrupp. Webbinariet riktar sig till medlemmar i noterade och onoterade bolag samt såväl privat näringsliv som offentligt ägda bolag.

I februari 2023 har du möjligheten att delta på vår nya certifiering i professionellt styrelsearbete. Certifieringsutbildningen omfattar två fullmatade dagar och leds av två av Sveriges främsta lärare i ämnet. Utöver de lärarledda dagarna ingår även gemensamt mingel efter första dagen, handböcker samt ett avslutande certifieringstest. Läs mer här.

09.00-09.05

Under de första minuterna beskrivs de grundläggande förutsättningar som de första styrelseledamöter behöver hantera.

09.05-09.45

Genomgång av de olika momenten med hänvisningar till exempel från verkligheten.

09.45-10.00

Tillfälle att ställa frågor och ha en dialog med föreläsarna.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

19 okt 2022

Webbinarium

Platser finns

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Webbinariet kommer att livesändas den 19 oktober 2022 09:00-10:00. Under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor till föreläsarna via chatt.  Om du inte har möjlighet att delta live har du möjlighet att ta del av en inspelning i 30 dagar efter sändningen. Det går bra att skicka in frågor till föreläsarna till info@bginstitute.se inför webbinariet.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Louise Nicolin
Styrelsearbetare och affärsrådgivare
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Satish Sen
Styrelsearbetare, Interimchef, affärsrådgivare.
Läs mer