I kursen om LAS utgår vi från aktuella fall med anknytning till en rad speciellt svåra eller intressanta frågeställningar.

Kursen tar upp en anställnings ingående, vad arbetsgivaren kan eller bör ta reda på om arbetstagaren och vad som händer om arbetstagaren inte är helt sanningsenlig om sin bakgrund. Vidare behandlas betydelsen av anställningsavtalets utformning och praxis på arbetsplatsen, i det fall arbetsgivaren vill genomföra förändringar av anställningsvillkoren – exempelvis ändra arbetstider, förflytta arbetstagaren geografiskt eller ta bort ensidigt utgivna förmåner. Vi tittar även på begreppet ”saklig grund för uppsägning” och vad som krävs i olika situationer. Vidare arbetar vi med arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och omplaceringsrätt. Kursen behandlar även turordningsreglernas betydelse vid omplacering.

Kursen är uppbyggd kring fallstudier, vilka har sitt ursprung i aktuell praxis från Arbetsdomstolen. Under dagen varvas teori om reglerna med gruppdiskussioner kring aktuella fall, vilka sedan gås igenom gemensamt.

Under kursen tittar vi bland andra på följande frågor:

 • Vad bör arbetsgivaren ta reda på om arbetstagaren och vad kan arbetstagaren dölja i rekryteringssituationen? Vilka blir konsekvenserna?
 • Hur kan arbetsgivaren förändra villkoren under anställningen, exempelvis ändra arbetstider eller arbetstidsmått, förflytta arbetstagaren geografiskt eller ta bort förmåner?
 • Måste arbetsgivaren erbjuda lediga befattningar i ”turordning” eller kan denne själv välja vem som omplaceras? Hur påverkar detta vem som erbjuds vad vid t ex en neddragning av personal eller om två personer konkurrerar om att omplaceras till samma arbete?
 • Kan arbetsgivaren själv välja när verksamheten ska dras ned eller kan domstolen granska dessa beslut?

målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med personalfrågor – arbetsgivare, HR-strateger, HR-ansvariga, personalchefer med flera – vid företag, kommuner och myndigheter, men även till jurister, förhandlare och ombudsmän vid exempelvis arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.

Kursen behandlar de senaste årens utveckling i Arbetsdomstolens praxis och är därför intressant för den som i allmänhet vill uppdatera sina kunskaper.


 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Introduktion av en anställnings ingående och omplacering mm.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Gruppdiskussioner om aktuella fall och därefter gemensam genomgång av fallen.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  PassIII
  Introduktion av en anställnings upphörande. Därefter gruppdiskussioner om aktuella fall.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Gemensam genomgång av aktuella fall och en avslutande frågestund.