Lagen om anställningsskydd är en central lag i personalarbetet. Annamaria Westregård går igenom allt du behöver veta och kunna.

Kursen behandlar i princip allt du behöver veta – från en anställnings ingående och anställningsavtalet till ett upphörande i form av avsked eller uppsägning. Under dagen tar vi även upp relevanta händelser under anställningen, såsom omflyttning, omplacering och omreglering, utbildning samt sjukdom.

Kursen är uppbyggd kring faktiska fall, med ursprung i arbetsdomstolens praxis. Under dagen varvas teori om reglerna med gruppdiskussioner kring de aktuella fallen, vilka gruppen går igenom tillsammans.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

 • Grundläggande rättsprinciper inom arbetsrätten, t ex arbetsledningsrätt (§32-befogenheterna), Bastubadar-principen och 29/29-principen.
 • Vad som är viktigt att tänka på vid rekrytering och då man skriver anställningsavtal – det arbetsgivaren blir bunden av.
 • Hur anställningsvillkoren kan ändras under anställningen och vad det är för skillnad mellan omplacering, omflyttning och omreglering.
 • Hur uppsägning pga av arbetsbrist går till och i vilka situationer arbetsgivaren måste följa regeln sist-in-först ut samt när en avtalsturlista kan träffas.
 • När det finns saklig grund för uppsägning av personliga skäl vid misskötsamhet eller sjukdom och när det istället kan bli fråga om avsked.

målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med personalfrågor vid företag, kommuner och myndigheter men också till andra som förhandlar inom arbetsrättens område. Du kan antingen vara ny på området eller ha tidigare erfarenhet och önskemål om en uppdatering.


 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.00

  Pass I
  Introduktion av en anställnings ingående och omplacering mm.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Gruppdiskussioner om aktuell fall och därefter gemensam genomgång av fallen.

 • 12.00-13.00

  Lunch

 • 13.00-14.30

  Introduktion av en anställnings upphörande pga arbetsbrist, personliga skäl och avsked. Därefter gruppdiskussioner om aktuella fall.

 • 14.45-16.00

  Gemensam genomgång av aktuella fall och en avslutande frågestund.