I den här kvalificerade kursen ligger fokus vid de svåra frågorna inom lagen om anställningsskydd (LAS). Det är en fördjupning inom den senaste utvecklingen inom lagstiftning och praxis. För att kunna säkerställa att du som deltagare får utökad kunskap om de problematiska frågeställningarna, varvar vi teori med praktiska övningar, baserade på praxis. De casebaserade övningarna är framtagna så att du direkt kan applicera resultatet på din arbetsplats.

Kursen behandlar många av de mest centrala delarna av anställningsskyddet utifrån de senaste årens intressanta rättsfall och de lagändringar som gjorts. Kursen tar även upp de mer komplicerade delar av LAS som är särskilt svåra att tillämpa i arbetslivet.

Annamaria Westregård är en av Sveriges bästa och främsta forskare inom arbetsrätten. Hennes specialitet, vid framtagning av kurser, är att ge kursdeltagarna kunskap som direkt går att tillämpa i det praktiska arbetslivet.  Ett bevis på detta är hennes kurs ”Rehabilitering och anställning” på BG Institute, som har gjort succé flera gånger om just tack vare sitt speciellt praktisk lagda kursupplägg.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

Vilken upplysningsplikt har en arbetssökande om sitt förflutna? Vilken undersökningsplikt har arbetsgivaren?

Vad gäller vid ”hyvling” dvs generell nedskärning av arbetstidsmåttet? Vad gäller vid omorgansation till andra arbetstider och arbetstidsmått som delade arbetspass?

Vad är distinktionen mellan arbetsbrist och personliga skäl vid uppsägning?

Vad gäller vid omplacering? Måste det ske i turordning? Vad händer med lönen om man omplaceras till ett lägre betalt arbete? Hur mycket måste arbetsgivaren anpassa arbetet och omplacera arbetstagare om Arbetsmiljöverket har synpunkter på organisationen?

Vad gäller för andra former av arbete på arbetsplatsen t ex egenföretagare och bemanningsanställda?

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som kommer i kontakt med arbetsrätten och LAS-frågor samt behöver känna till den senaste utvecklingen inom lag och praxis kopplat till detta. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskaper inom arbetsrätten och kursdagen bygger delvis på case för att konkretisera ämnet och involvera er som kursdeltagare.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Introduktion

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30 – 11.45

  Pass II
  Arbetstagarens upplysningsplikt och arbetsgivarens undersökningsplikt, omorganisation och deltid, omreglering av anställningsavtal exemplet delade arbetspass och hyvling.
  Arbete i mindre grupper med case samt en gemensam diskussion kring ADs praxis.

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Den gemensam diskussion om ADs praxis kring morgonens teman avslutas
  Introduktion arbetsbrist och personliga skäl

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Den glidande skillnaden mellan arbetsbrist och personliga skäl, i vilken ordning gör man de olika momenten omplacering enligt 7 § och upprättande av turordningslistan enigt 22 §, förändring av verksamheten efter arbetstagarnas behov och krav, anställd eller uppdragstagare?

  Arbete i mindre grupper med case samt gemensam diskussion om ADs praxis.

  Avslutande frågestund

 • 16.00-

  Kursen avslutas