Under kursdagen får du kunskap om utvecklingen av anställningsskyddslagen i praktiken, de grundläggande rättsliga frågeställningarna beträffande anställningsavtalet, saklig grund för uppsägning och avsked samt de ibland krångliga reglerna om omplacering.

Vidare tar kursen upp den aktuella diskussionen om förslag till förändring av LAS och hur dessa kan förhålla sig till grundlagen och de internationella konventioner som Sverige har förbundit sig att följa.

Reglerna om anställningsskydd är i ständigt fokus i samhället och i det nuvarande politiska läget finns krav på förändringar i LAS.  Kursen kommer sålunda att fokusera på följande innehåll.

 • Anställningen som företeelse
 • Grundläggande principer inom ramen för anställningen
 • Anställningsavtalet – grunder/fördjupning och särskilt om atypiska anställningar
 • Reglerna om konkurrensklausuler
 • Kravet på saklig grund och den närmare innebörden av saklig grund vid uppsägning och avsked såsom den utvecklats i AD:s praxis
 • Reglerna om omplacering
 • Internationella konventioner avseende anställningsskydd
 • Internationella konventioner avseende föreningsfriheten
 • Utvecklingen av praxis och möjliga förändringar av LAS med följdeffekter

Målgrupp:

HR-chefer, HR-handläggare/generalister, VD, arbetsrättsjurister, ombudsmän/förhandlare

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Anställningen som företeelse
  Grundläggande principer inom ramen för anställningen
  Anställningsavtalet – grunder/fördjupning och särskilt om atypiska anställningar

 • 10.30 – 11:45

  Pass II
  Reglerna om konkurrensklausuler
  Kravet på saklig grund och den närmare innebörden av saklig grund vid uppsägning och avsked såsom den utvecklats i AD:s praxis

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Kravet på saklig grund och den närmare innebörden av saklig grund vid uppsägning och avsked såsom den utvecklats i AD:s praxis forts…
  Reglerna om omplacering
  Internationella konventioner avseende anställningsskydd

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Internationella konventioner avseende föreningsfriheten
  Utvecklingen av praxis och möjliga förändringar av LAS med följdeffekter

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.