Viktoria Edelman, specialist inom entreprenad- och konsulträtt, leder denna kursdag som primärt riktar sig till dig som är beställare, byggherre eller fastighetsägare och utför byggnads- eller anläggningsarbete enligt arbetsmiljölagen.

De ständigt aktuella frågorna om ansvar för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser kommer att behandlas, likväl som det ansvar som fastighetsägare och beställare av byggnads- och anläggningsarbeten har för byggarbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Det är av största vikt att känna till vad ansvaret innebär och hur det ansvaret ska hanteras.

Frågorna är starkt kopplade till byggbranschens standardavtal och utformningen av förfrågningsunderlag, så även dessa frågor gås igenom tillsammans med praktiska exempel och rättspraxis på området.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Byggherreansvaret – vad omfattar detta?
 • Överlåtelse av byggherrensvaret till entreprenörer – under vilka förutsättningar kan överlåtelse ske och vad gäller?
 • Vid utseende av BAS-P/BAS-U – vilket ansvar följer med uppdraget?

Målgrupp:

Beställare, byggherre eller fastighetsägare som arbetar med byggnads- eller anläggningsarbete enlig arbetsmiljölagen

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.