Välkommen till vår helt nya kurs Applicering och marknadseffekt av MiFID II och MiFIR. Med Anders Stenkrona som föreläsare.

För att nå framgång på den finansiella marknaden är det avgörande att behärska de nya spelregler som växer fram. Detta har vi tydligt blivit varse om under det senaste decenniet då finansiella kriser skapat en efterfrågan på allt starkare och tydligare regelverk, i hopp om att minska risken för liknande kriser i framtiden.

Från januari 2018 gäller nya regler för värdepappersmarknaden i EU genom direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir. De nya reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse samt alla företag som befinner sig på finansmarknaden och vill få ökad förståelse för sina kunders situation och prioriteringar.

På den här kursen tar vi en djupdykning i MiFID II. Vi börjar med en historisk överblick och underliggande syfte med regelverket, konsekvenser för marknaden och fortsätter med att utforska de grundläggande koncepten som avhandlas inom MiFID.

Du som försöker tillämpa MiFID upptäcker svårigheten i att tolka regelverket. Det är både komplext och tidskrävande. Syftet med kursen är att ge dig tillräcklig kunskap för att kunna förstå regelverkets påverkan på den egna verksamheten samt vad du behöver veta och kunna för att tex kunna rapportera internt och externt. Under kursens gång tar vi upp konkreta exempel och utmaningar som vi undersöker tillsammans och lär av varandras erfarenheter.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Konkreta exempel på frågeställningar om hur MiFID ska tillämpas i olika situationer
 • En diskussion med övriga deltagare om utmaningar inom MiFID II och MIFIR.
 • Grundläggande nyckelbegrepp inom MiFID
  • Ökad transparans på finansialla marknader
  • Tydliggöra syftet bakom finasiella produkter som erbjuds
  • Transaktionsrapportering till myndigheter
  • Tydliggöra kostnader för olika finasiella tjänster
  • Säkerställa att kunder får ”best execution”

Målgrupp:

Den här kursen riktar sig till:

 • De som har ledande befattningar och strategiskt ansvar i företag samt på finansmarknaden till exempel ekonomichefer, CFO, affärslinjechefer, controllers, compliance officers, vd eller styrelsemedlemmar.
 • Ekonomer och jurister/advokater som vill få ökad förståelse för finansmarknaden och dess betydelse för den egna verksamheten.
 • De som jobbar med att erbjuda finansiell rådgivning.
 • De som råder inom finansmarknaden och vill få ökad förståelse för sina kunder situation och prioriteringar, till exempel juristfirmor och strategikonsulter.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Historisk överblick hur MiFID utvecklats under de senaste decenniet samt förståelse för vad som föranledde regelverket och vad bakomliggande syfte är

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Grundläggande nyckelbegrepp inom MiFID II och MiFIR

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Forts. Grundläggande nyckelbegrepp inom MiFID II och MiFIR

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Case inom MiFID och MiFIR som diskuteras och hanteras i grupp

 • 16.00-

  Kursen avslutas.