Diskriminering och kränkande särbehandling – en praktisk fördjupningskurs som behandlar arbetsgivarens ansvar och skyldigheter vid dessa allvarliga arbetsmiljöproblem.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor om diskriminering och kränkande särbehandling – chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig, personalansvarig såväl som skyddsombud och förtroendevald.

Efter kursen kommer du få ökad kunskap om de viktiga frågor som arbetsgivare och skyddsombud måste känna till gällande diskriminering och kränkande särbehandling samt ökad insikt i de krav som den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket ställer på dig som arbetsgivare och personalansvarig.

Under dagen kommer olika områden som rör diskriminering och kränkande särbehandling att behandlas. Exempel på områden som tas upp under kursen är;

 • Diskrimineringsproblematik vid rekrytering
 • Lönebildning
 • Anställningsupphörande och turordning i samband med arbetstagares sjukdom, stigande ålder och funktionshinder samt vid sexuella trakasserier och övriga trakasserier

Denna kurs är uppbyggd kring verklighetsbaserade fall vilka har sitt ursprung i senare tids praxis från Arbetsdomstolen. Inledningsvis hålls en genomgång av teorin och därefter får kursdeltagarna diskutera fallen i smågrupper innan en gemensam genomgång görs av regelsystemet med fokus på de aktuella fallen. Den besvärliga bevisproblematiken är ett genomgående tema i de praktiska fall som behandlas.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur samspelet mellan LAS och diskrimineringslagen sker
 • Arbetsgivaren kan rekrytera den kandidat man tycker bäst om
 • Hur mycket en arbetsgivare måste anpassa arbetsplatsen individen (t.ex. beroende på ålder, funktionsnedsättning eller etnicitet/religion)
 • Vilka rättsliga instrument det finns för att lösa intressekonflikter med religiösa förtecken
 • Vilka åtgärder arbetsgivaren är skyldig att vidta om det skulle förekomma trakasserier och mobbning på arbetsplatsen utan anknytning till någon särskild diskrimineringsgrund
 • Kränkande särbehandling- vad de nya reglerna från arbetsmiljöverket om kränkande särbehandling innebär och hur du som arbetsgivare ska hantera dem
 • Hur arbetsgivaren hanterar en rättslig situation där ord står mot ord huruvida någon blivit trakasserad av en arbetskamrat?

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som arbetar med personalfrågor vid företag, kommun eller myndighet – chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig, personalansvarig såväl som skyddsombud och förtroendevald, men även till dig som är jurist vid exempelvis arbetsgivarorganisation eller facklig organisation.

Kursprogram

 • 8.30 - 9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00 - 10.00

  Introduktionsföreläsning och därefter gruppdiskussioner kring bland annat arbetsledningsrätten och begreppet stadigvarande nedsättning arbetsgivarens ansvar, de gränslösa arbetet (AFS 2015:4) och diskriminering.

 • 10.15 -11.45

  Fortsatt gruppdiskussion och därefter en gemensam genomgång av fallen.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 - 14.15

  Introduktion och därefter gruppdiskussioner kring arbetsgivarens skyldigheter vad gäller omplacering och vidareutbildning, rehabilitering, arbetsanpassning och arbetsträning samt konsekvenserna på arbetsplatsen av indragen sjukpenning.

 • 14.30 -16.00

  Gemensam genomgång av fallen och frågestund.

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är snabbt med på aktuella ämnen i tiden. Min favorit är Annamaria Westregård som är kunnig, engagerad och verklighetsförankrad.

Tina Jacobi

PEAB Anläggning AB

BG Institute har hög klass på föreläsarna. De kan sina ämnen, är mycket pedagogiska och väljer bra rättsfall.

Medarbetare på Advokatfirman Ljungberg & Tvede AB

Jättebra kurs med en mycket engagerad föreläsare.

Personaladministratör, Swegon AB

Första gången med BG Institute och kursen i rehabilitering var bra! Tror det skulle behövas två dagar så man hinner med ordentlig diskussion.

HR-chef, Press Kogyo AB