Med huvudfokus på arbetsgivarens roll och ansvar erbjuder vi ännu en kurs där arbetsrättsexperten Tommy Iseskog ger dig kunskapen du inte visste att du behövde, men önskar att du hade.

Kursen Arbetsgivarens roll och ansvar leds av en av våra populäraste föreläsare. Tommy Iseskog är universitetslektor, författare, forskare och debattör. Med mer än 200 publicerade böcker och mer än 30 år som jurist och föreläsare har Tommy Iseskog blivit en av Sveriges mest kända experter och konsulter inom arbetsrätten. Den här dagen ägnar han åt arbetsgivarens roll och ansvar. Som deltagare på kursen kommer du bland annat få kunskaper om:

  • Innebörden av arbetsgivarrollen.
  • Olika former av arbetsgivaransvar – straffansvar, skadeståndsansvar, avgiftsansvar och vitesansvar.
  • Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i arbetsgivarrollen.
  • De viktigaste ansvarsfrågorna inom arbetsrätten – anställningsskydd och anställningsansvar, arbetstid/arbetsmiljö med åtföljande ansvar samt skydd mot diskriminering och diskrimineringsersättning.
  • Delegering av arbetsgivarrollens uppgifter med åtföljande ansvar för individ och organisation.

 


Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i arbetsledande ställning arbetar med människor, som företagsledare och VD, HR-chefer, personalchefer och personalansvariga – och till dig som i ditt arbete möter människor som befinner sig under stark press.


Kursprogram

Pass I: Vad menas med arbetsgivarrollen och vilka olika uppgifter kan definieras inom arbetsgivarrollen? Pass II: De olika ansvarstyperna – straffansvar, skadeståndsansvar, avgiftsansvar och vitesansvar. Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i arbetsgivarrollen. Pass III: Fortsättning arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i arbetsgivarrollen. De viktigaste ansvarsfrågorna inom arbetsrätten med inriktning mot anställningsskydd, arbetstid, arbetsmiljö och diskriminering Pass IV: Delegering av arbetsgivarrollens olika uppgifter med åtföljande ansvar för individ och organisation.