En arbetsgivare kan drabbas av en rad sanktioner – främst i form av skadestånd – men även straffrättsliga sanktioner såsom vite och till och med fängelse för vissa överträdelser i arbetsmiljölagen. Även den fackliga organisationen kan drabbas av påföljder såsom t.ex. skadestånd vid ett felaktigt lagt tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagen.

Under denna kurs som främst riktar sig till personalchefer, HR-handläggare, personalspecialister, bolagsjurister m.fl. går advokat Jonas Wiberg igenom vilka sanktioner som kan drabba en arbetsgivare och hur man kan hantera riskerna med höga skadeståndskrav från den fackliga organisationen eller enskilda.

Under kursen får du kunskap om bland annat:

 • Skadestånd, viten och straff; arbetsrättens påföljder inom ramen för den allmänna skadeståndsrätten
 • Sanktioner i de olika arbetsrättsliga lagarna
 • Sanktionsregler inom arbetsmiljörätten
 • Internationella frågor – Europakonventionens regler och skadestånd inom arbetsrätten

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till personalchefer, HR-handläggare, personalspecialister, bolagsjurister med flera. 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I – Skadestånd, viten och straff; arbetsrättens påföljder inom ramen för den allmänna skadeståndsrätten

  - Vad är ett skadestånd och när skall det generellt utgå?
  - Hur hänger den allmänna skadeståndsrätten ihop med det arbetsrättsliga systemet?
  - Vad skall en arbetsgivare särskilt tänka på då det framförs kravs på skadestånd från den fackliga organisationen?
  - Vilka skadeståndsnivåer är rimliga?

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II – Sanktioner i de olika arbetsrättsliga lagarna

  - Är det skillnad på skadestånd inom LAS respektive MBL?
  - Hur kan/skall krav på skadestånd hanteras av arbetsgivaren?
  - Vad gäller för fackliga förtroendemän? Skadestånd för brott mot förtroendemannalagen. När kan det utgå?
  - Vad gäller inom ramen för arbetstidslagens bestämmelser?
  - Hur ser bestämmelserna ut om skadestånd inom ramen för skyddet av företagshemligheter? Särskilt några kommentarer om färsk praxis från Arbetsdomstolen.
  - Vad kan det kosta? Vilken nivå på skadestånd är rimlig och trolig?
  - Hur kan man argumentera för att helt få bort ett skadeståndskrav?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III – Sanktionsregler inom arbetsmiljörätten

  - Vilka påföljder finns inom Arbetsmiljölagens regler? Hur skall arbetsgivaren hantera inspektioner och föreläggande från Arbetsmiljöverket? Vem inom företaget kan i slutändan riskera fängelse?
  - Vad är det för skillnad på vite och skadestånd?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV – Internationella frågor

  - Betydelsen av Europakonventionens regler och skadestånd inom arbetsrätten. Utvecklingstrender och aktuella rättsfall.
  - Betydelsen av EU-rättens regler. Frågan om skadestånd för den fackliga organisationens agerande.
  - Nya regler om fackliga stridsåtgärder och skadestånd

 • 16.00-

  Kursen avslutas