Under denna e-kurs fördjupar vi oss i arbetsgivarens hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ledare för e-kursen är Johan Sundberg och Johan Thörn.

Vi fokuserar på frågor om ansvarsförhållanden, delning av personuppgifter med olika mottagare (t.ex. fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer), kontroller i arbetslivet och anställdas rättigheter enligt GDPR. Vi tar upp ett antal praktiska exempel inom respektive område och kommer med konkreta tips och råd för hur dessa frågor kan hanteras i praktiken både utifrån ett arbetsrättsligt och ett dataskyddsperspektiv. Naturligtvis tar vi även upp relevant tillsynspraxis.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Kännedom om vilka regler som gäller för arbetsgivares hantering av personuppgifter.
  • Fördjupad kunskap om vissa särskilda områden, inklusive ansvarsförhållanden, delning av personuppgifter med olika mottagare, kontroller i arbetslivet och anställdas rättigheter enligt GDPR.
  • Information om relevant tillsynspraxis.
  • Kunskap om hur arbetsrättsliga regler påverkar dataskyddsfrågor.
  • Praktiska tips och best practise.

Målgrupp:

HR-chefer, HR-business partners, bolagsjurister, dataskyddsombud.

Syfte med utbildningen:

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och praktiska verktyg för att kunna hantera frågeställningar kopplat till arbetsgivares hantering av personuppgifter.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 22 mars 2021 och pågår i 60 minuter.