Under detta webbinarium fördjupar vi oss i arbetsgivarens hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ledare för webbinariet är Johan Sundberg och Johan Thörn.

Vi fokuserar på frågor om ansvarsförhållanden, delning av personuppgifter med olika mottagare (t.ex. fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer), kontroller i arbetslivet och anställdas rättigheter enligt GDPR. Vi tar upp ett antal praktiska exempel inom respektive område och kommer med konkreta tips och råd för hur dessa frågor kan hanteras i praktiken både utifrån ett arbetsrättsligt och ett dataskyddsperspektiv. Naturligtvis tar vi även upp relevant tillsynspraxis.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Kännedom om vilka regler som gäller för arbetsgivares hantering av personuppgifter.
  • Fördjupad kunskap om vissa särskilda områden, inklusive ansvarsförhållanden, delning av personuppgifter med olika mottagare, kontroller i arbetslivet och anställdas rättigheter enligt GDPR.
  • Information om relevant tillsynspraxis.
  • Kunskap om hur arbetsrättsliga regler påverkar dataskyddsfrågor.
  • Praktiska tips och best practise.

Målgrupp:

HR-chefer, HR-business partners, bolagsjurister, dataskyddsombud.

Syfte med utbildningen:

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och praktiska verktyg för att kunna hantera frågeställningar kopplat till arbetsgivares hantering av personuppgifter.

Webbinariet genomförs den 22 mars klockan 09:00-10:00. Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.