I denna e-kurs fördjupar vi oss i arbetsgivarens hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ledare för e-kursen är Johan Sundberg och Johan Thörn.

Vi fokuserar på frågor om ansvarsförhållanden, delning av personuppgifter med olika mottagare (t.ex. fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer), kontroller i arbetslivet och anställdas rättigheter enligt GDPR. Vi tar upp ett antal praktiska exempel inom respektive område och kommer med konkreta tips och råd för hur dessa frågor kan hanteras i praktiken både utifrån ett arbetsrättsligt och ett dataskyddsperspektiv. Naturligtvis tar vi även upp relevant tillsynspraxis.

Som deltagare får du kunskap om

  • Kännedom om vilka regler som gäller för arbetsgivares hantering av personuppgifter.
  • Fördjupad kunskap om vissa särskilda områden, inklusive ansvarsförhållanden, delning av personuppgifter med olika mottagare, kontroller i arbetslivet och anställdas rättigheter enligt GDPR.
  • Information om relevant tillsynspraxis.
  • Kunskap om hur arbetsrättsliga regler påverkar dataskyddsfrågor.
  • Praktiska tips och best practise.

Målgrupp

HR-chefer, HR-business partners, bolagsjurister, dataskyddsombud.

Syfte med utbildningen

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och praktiska verktyg för att kunna hantera frågeställningar kopplat till arbetsgivares hantering av personuppgifter.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i mars 2021 och är en timme lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 22
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 16
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer