Under denna heldag går vi igenom vad en arbetsgivare måste tänka på vid behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning och regler, t.ex. i förhållande till anställda och jobbsökande.

Kurstillfället den 14 oktober 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Vi kommer att gå igenom vad som generellt gäller vid arbetsgivares behandling av personuppgifter för sedan fokusera på vissa särskilda områden, såsom kontroll av anställdas prestationer, övervakning av IT-utrustning och kamerabevakning av anställda. Vi berör Integritetsskyddsmyndighetens (IMYs) senaste vägledning om arbetsgivarens hantering av personuppgifter och relevant tillsynspraxis. Under dagen går vi också igenom ett antal övningsexempel för att illustrera hur reglerna tillämpas i praktiken. Kursen väver även in det arbetsrättsliga perspektivet på frågeställningarna som berörs.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Kännedom om vilka regler som gäller för arbetsgivares hantering av personuppgifter.
 • Fördjupad kunskap om vissa särskilda områden, inklusive kontroll av anställdas prestationer, övervakning av IT-utrustning och delning av uppgifter med fackliga organisationer m.fl.
 • Information om relevant tillsynspraxis
 • Kunskap om hur arbetsrättsliga regler påverkar dataskyddsfrågor
 • Praktiska tips och best practise

Målgrupp:

HR-chefer, HR-business partners, bolagsjurister, dataskyddsombud

Syfte/mål med utbildningen:

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och praktiska verktyg för att kunna hantera frågeställningar kopplat till arbetsgivares hantering av personuppgifter.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.