Har arbetsgivare rätt att kräva att samtliga anställda på arbetsplatsen är vaccinerade mot covid-19, eller ställa krav på vaccinationsintyg?

Detta webbinarium kommer att beröra ämnet kring vad en arbetsgivare får kräva av sina anställda utifrån vaccinationskrav och vad en arbetsgivare har rätt respektive skyldighet att göra i förhållande till anställda som inte är vaccinerade mot covid-19.

Inom ämnet ”vaccinering” kommer frågor om krav på fysisk närvaro på arbetsplatsen, vaccinationskrav vid anställning, krav från kunder/klienter, företagsevenemang, insamling av uppgifter om anställdas vaccinering, arbetsrättsliga åtgärder vid utebliven vaccination m.m. att beröras.

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Har arbetsgivare rätt att kräva att samtliga anställda på arbetsplatsen är vaccinerade mot covid-19, eller ställa krav på vaccinationsintyg? Kan arbetsgivare göra undantag från eventuellt skall-krav på att anställda ska vara vaccinerade utan att riskera att sådant undantag är diskriminerande? Vilket ansvar har arbetsgivaren om en arbetstagare blir sjuk av vaccinering?
  • Vad gäller vid företagsevenemang, kick-off etc.?
  • Hur kan arbetsgivaren säkerställa en arbetsplats fri från covid-19?
  • Vad har arbetsgivare för ansvar när det på arbetsplatsen inte finns något vaccinationskrav?
  • Vilka uppgifter får arbetsgivare inhämta från de anställda när det kommer till vaccination, och vilka skyldigheter har de anställda att lämna sådan information?

Syfte/mål med utbildningen:

Webbinariet är en praktisk vägledning i hur arbetsgivaren ska resonera och hur arbetsgivaren kan och bör fatta verksamhetsbesluta, utifrån den omständigheten att det på arbetsplatsen kan finnas arbetstagare som inte är vaccinerade mot covid-19.

Målgrupp:

HR och personer med personal- och arbetsmiljöansvar.

Omfattning/längd:

Ca 60 minuter.

Webbinariet kommer att livesändas den 22 september 11:00-12:00 och under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren via chatt. 

Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.