Har arbetsgivare rätt att kräva att samtliga anställda på arbetsplatsen är vaccinerade mot covid-19, eller ställa krav på vaccinationsintyg?

Denna e-kurs berör ämnet kring vad en arbetsgivare får kräva av sina anställda utifrån vaccinationskrav och vad en arbetsgivare har rätt respektive skyldighet att göra i förhållande till anställda som inte är vaccinerade mot covid-19.

Inom ämnet ”vaccinering” kommer frågor om krav på fysisk närvaro på arbetsplatsen, vaccinationskrav vid anställning, krav från kunder/klienter, företagsevenemang, insamling av uppgifter om anställdas vaccinering, arbetsrättsliga åtgärder vid utebliven vaccination m.m. att beröras.

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Har arbetsgivare rätt att kräva att samtliga anställda på arbetsplatsen är vaccinerade mot covid-19, eller ställa krav på vaccinationsintyg? Kan arbetsgivare göra undantag från eventuellt skall-krav på att anställda ska vara vaccinerade utan att riskera att sådant undantag är diskriminerande? Vilket ansvar har arbetsgivaren om en arbetstagare blir sjuk av vaccinering?
  • Vad gäller vid företagsevenemang, kick-off etc.?
  • Hur kan arbetsgivaren säkerställa en arbetsplats fri från covid-19?
  • Vad har arbetsgivare för ansvar när det på arbetsplatsen inte finns något vaccinationskrav?
  • Vilka uppgifter får arbetsgivare inhämta från de anställda när det kommer till vaccination, och vilka skyldigheter har de anställda att lämna sådan information?

Syfte/mål med utbildningen:

E-kursen är en praktisk vägledning i hur arbetsgivaren ska resonera och hur arbetsgivaren kan och bör fatta verksamhetsbesluta, utifrån den omständigheten att det på arbetsplatsen kan finnas arbetstagare som inte är vaccinerade mot covid-19.

Målgrupp:

HR och personer med personal- och arbetsmiljöansvar.

Omfattning/längd:

Ca 60 minuter.

E-kursen genomfördes i form av ett webbinarium den 22 september 11:00-12:00.