Att arbeta för en god arbetsmiljö ställer krav på dig som chef. Det är inte enbart en skyldighet. Det är grunden till en framgångsrik arbetsplats vilket i sin tur även förebygger olycksfall och psykisk ohälsa. Ett av de första stegen är att skapa ett gott samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt ha förståelse för vilka krav som vilar hos vem.

Under detta informativa och inspirerande webbinarium kommer du att få kunskap och verktyg för hur du tar dig an och utvecklar arbetsmiljöarbetet i din egen grupp.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Lagens syfte och en övergripande kunskap om regelverket
  • När man som chef ska reagera och agera för att förebygga ohälsa och olycksfall
  • Ditt och dina medarbetares ansvar
  • Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön
  • Några praktiska verktyg att använda i arbetsmiljöarbetet
  • Hur du skapar ett gott samspel med dina medarbetare i arbetsmiljöfrågorna

Syfte/mål med utbildningen:

Efter webbinariet har du fått insikt i vad du som chef har för ansvar och tips på vad du konkret kan göra för att säkerställa en god arbetsmiljö och ett välfungerande arbetsmiljöarbete i din grupp.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till chefer och arbetsledare som har personalansvar.

Webbinariet genomförs den 11 juni kl. 13:00 – 14:00. Under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren via chatt.  Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.