Hög arbetsbelastning, obekväma arbetstider och stress är några faktorer som är direkt farliga för en fungerande arbetsmiljö. Genom att arbeta förebyggande med dessa områden behåller man motiverade och välmående medarbetare.

Livesändning – kurstillfället den 19 oktober kommer enbart att livesändas via Zoom. Läs mer här!

Under denna kursdag kommer du får kunskap och inspiration att arbeta med och utveckla arbetsmiljöarbetet i din egen organisation. Kursen kommer beröra systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar samt kränkande särbehandling och spelregler på arbetsplatsen. Du kommer få kunskap om arbetsmiljölagens ändamål och vilket ansvar som vilar på arbetsgivaren, arbetstagarna och skyddsombuden. Genom ett gott ledarskap främjas en hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna.

 

Som deltagare får du kunskap om

 • när man som chef ska reagera och agera
 • att arbetsmiljö till stor del handlar om gott ledarskap
 • att arbetsmiljö är ett samspel mellan chefer och medarbetare
 • lagens syfte och en övergripande kunskap om regelverket
 • att det är ok att inte kunna allt och att det är ok att ta hjälp

Målgrupp:

Chefer, HR

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  • Min arbetsmiljöutmaning, spelregler och förhållningssätt
  • Arbetsmiljölagens ändamål
  • Arbetsgivarens, arbetstagarnas och skyddsombudets ansvar
  • Chefens Arbetsmiljö

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete och Riskbedömning
  • Riskbedömning i samband med ändring

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  • Organisatorisk och Social Arbetsmiljö i praktiken
  o Arbetsbelastning
  o Arbetstiden förläggning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  • Organisatorisk och Social Arbetsmiljö i praktiken
  o Kränkande särbehandling
  o Mål för organisatorisk och Social arbetsmiljö
  • Samtal vid tecken på ohälsa
  • Avslutning, sammanfattning och utvärdering

 • 16.00-

  Kursen avslutas.