Sedan länge har det funnits regler om systematiskt arbetsmiljöarbete mot diskriminering. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och att personal inte skadas eller far illa på arbetet.

Livesändning – kurstillfället den 11 februari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Idag är mobbning, stress, kränkningar ett allvarligt problem som leder till sjukskrivningar och lägre produktion och dyra kostnader. Under denna kurs om arbetsmiljö och diskriminering ledsagar arbetsrättsjuristen Jonas Wiberg dig genom regelverken, men framför allt hur en arbetsgivare ska a) förebygga, b) utreda och c) åtgärda brister i arbetsmiljön avseende framför allt kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen.

Vidare belyser föreläsaren med praktiska exempel hur Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö förhåller sig till varandra och interagerar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur gick det med de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)? Blev det någon skillnad?
 • Hur kan man praktiskt arbeta mot mobbning och kränkningar på arbetsplatsen?
 • Hur förhåller sig diskrimineringslagens bestämmelser om kränkningar och trakasserier i förhållande till arbetsmiljölagen
 • Hur ska det systematiska arbetsmiljöarbetet organiseras på bästa sätt
 • Hur ska arbetsgivaren arbeta förebyggande mot kränkningar?
 • Vad ska arbetsgivaren göra om något har hänt/anmälts?
 • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar? Vad gäller till exempel vid en konferens utomlands eller vid en afterwork?
 • Hur ska utredningen bedrivas? Vem skall göra utredningen?
 • Vad gör man med resultatet av utredningen?
 • Vilka är konsekvenserna för brott mot arbetsmiljölagstiftningen/diskrimineringslagen?

Målgrupp:

HR-personal, chefer med personalansvar, arbetsgivarföreträdare, företagsledare, skyddsombud förhandlare, advokater, bolagsjurister, ombudsmän, m.fl.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Grunder arbetsmiljörätt, begrepp och definitioner. Vad innebär t.ex. en kränkning. Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Organisatorisk- och social arbetsmiljö - vad är det?
  Hur skall arbetsgivaren arbeta förebyggande?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vad skall arbetsgivaren göra vid en anmälan.
  Hur skall utredningen gå till och hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar?
  Vem skall göra utredningen?
  Vad skall arbetsgivaren göra med resultatet?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Skadeståndsfrågor, arbetsrättsliga frågor, vad händer om det blir domstolsprocess?

 • 16.00-

  Kursen avslutas.