”Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra.” Ur Arbetsmiljöverket

Kursen Arbetsmiljöansvar kretsar kring Tommy Iseskogs nya, färska upplaga av boken ”Arbetsmiljöansvar”. Under dagen får du bland annat kunskap om det moderna arbetsmiljöbegreppet – fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Ett konkret exempel som kommer att diskuteras är Krokomfallet.

Som deltagare får du dessutom kunskap om:

  • Begreppet arbetsmiljö i det moderna arbetslivet.
  • De olika ansvarsbegreppen – chefens straffrättsliga ansvar.
  • Arbetsmiljölagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i vardagen.
  • Tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter.
  • Formerna för och genomförandet av delegering inom arbetsmiljöområdet.

 

Boken ”Arbetsmiljöansvar” ingår som kursdokumentation och är ett ypperligt arbetsredskap som redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur reglerna fungerar i praktiken.

ArbetsmiljoansvarTommy


Målgrupp

Kursen Arbetsmiljöansvar vänder sig till dig som är HR-chef, personalchef eller personalansvarig, förhandlare, ombudsman, jurist eller som i annan roll kommer i kontakt med begreppet arbetsmiljö.


Kursprogram

Pass I: Det moderna arbetsmiljöbegreppet – fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Olika typer av ansvar – varför har chefen ett straffansvar?

Pass II: Arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare – arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter i form av systematiskt arbetsmiljöarbete och åtgärder i vardagen i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall.

Pass III: Fortsättning arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare – arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter samt tillsynsmyndighetens funktion.

Pass IV: Delegering inom arbetsmiljöområdet – rättsliga principer och praktiskt genomförande.