Välkommen till en helt ny kurs där föreläsare Åsa Erlandsson ger dig en heltäckande överblick av arbetsrätten.

HR och andra med personalansvar behöver vara välbekant med aktuell lagstiftning som reglerar arbetsmarknadens olika villkor och förutsättningar. Att vara införstådd i arbetsrätten och trygg i det praktiska arbetet minskar risken för att dras in i kostsamma och tidskrävande tvister. Det bidrar också till att stärka förtroendet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Vare sig du är junior eller senior i din roll kan du skaffa dig en heltäckande överblick av arbetsrätten med vår nya breda kurs. Kursen syftar till att ge dig praktiskt användbar kunskap så att du står väl förberedd att möta vanliga och återkommande arbetsrättsliga frågeställningar i din vardag.

Kursen ger dig möjlighet att öka din kunskap om bland annat de arbetsrättsliga reglerna i, under och vid avslut av anställning. Vi kommer att behandla allt från LAS och MBL till semester och föräldraledighet. Du får reda på vilka regler som gäller men vi fokuserar på att sätta allt i ett mycket praktiskt sammanhang, så att det blir användbart för dig på just din arbetsplats.

Därtill diskuterar vi också till exempel de ”svåra fallen”. Vad gäller när en anställd inte sköter sig eller klarar av sitt jobb och hur hanterar du bäst sådana situationer? Och vad händer när den anställde blir sjuk? Vi tittar närmare på om du kan avsluta anställningen och hur du ska gå till väga rent konkret. Utöver detta kommer vi även att behandla aktuella ämnen såsom arbetsmiljö och diskriminering (inklusive sexuella trakasserier och #metoo).

Som deltagare får du kunskap om:

 • Den svenska modellen och det arbetsrättsliga regelverket
 • Reglerna vid anställning, under anställning och vid avslut av anställning,
 • Aktuella ämnen som arbetsmiljö och diskriminering (inklusive sexuella trakasserier och #metoo).

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som jobbar med HR eller har personalansvar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Den svenska modellen
  - Allmänt om svensk arbetsrätt
  - Om samverkan mellan det individuella anställningsavtalet och kollektivavtalet

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Anställningens ingående och avslut av anställning
  - Anställningsavtalet
  - Anställningsformerna
  - Arbetsbrist
  - Personliga skäl
  - Avsked
  - Överenskommelser

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Arbetsrättsliga tvister och kort om MBL:s förhandlingsregler
  - Arbetsdomstolen och tingsrätten
  - Ogiltighetstalan mm
  - Skadestånd vid felaktig uppsägning/avsked
  - Förhandlingsskyldighet med och utan kollektivavtal

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Andra viktiga regler
  - Arbetsmiljö
  - Arbetstid
  - Semester och annan ledighet
  - Skydd för företagshemligheter, konkurrensklausuler mm
  - Diskriminering inkl sexuella trakasserier