Det ställs höga krav på arbetsgivare att vara uppdaterad på det arbetsrättsliga området och som chef har man ett visst ansvar. Vad innebär detta ansvar och vad omfattar det? Vidare är det långt ifrån alla företag som har en personalavdelning eller personalchef varför ansvaret för dessa frågor ofta ligger på ekonomiavdelningen med ekonomichefen som en intern arbetsrättslig expert.

Arbetsrätten är ett mycket föränderligt område och där misstag kan kosta företaget mycket i såväl pengar som energi. Denna kursdag är framtagen specifikt för dig som är ekonom och vill få utökade praktiska arbetsrättsliga kunskaper.

Georg Frick kommer behandla de vanligaste juridiska frågeställningarna och hur man skall agera och resonera i olika utvalda, vanligt förekommande frågor. Exempelvis kommer frågor om anställningens ingående, arbetsskyldighet, att hantera misskötsel i anställningen, avsked och uppsägning, arbetsgivarens arbetsmiljöansvar att behandlas.

Kursen är speciellt framtagen för ekonomer eller motsvarande och fokuserar på den praktiska arbetsrättsliga tillämpningen.

 


få praktisk kunskap om

 • Det arbetsrättsliga systemet
 • Anställningens ingående och arbetsgivarens ”undersökningsplikt”
 • Anställningsformer (LAS)
 • Grundkrav i anställningen och arbetsskyldighet
 • Uppsägning och avsked (LAS)
 • Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • Arbetstidslagen (ATL)
 • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar (AML)
 • Praktikfall

 


MÅLGRUPP

Ekonomichefer, CFO, redovisningsansvariga, skatteansvariga, skatterådgivare, revisorer, samt controllers och andra som har behov av praktisk kunskap gällande arbetsrätt.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Det arbetsrättsliga systemet
  Anställningens ingående och arbetsgivarens ”undersökningsplikt”
  Anställningsformer enligt LAS

 • 10.15 – 11.45

  Pass II
  Grundkrav i anställningen och arbetsskyldighet
  Uppsägning och avsked

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.30

  Pass III
  Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
  - Intresseförhandling
  - Inflytandeförhandling
  - Tvisteförhandling
  - Preskriptionsregler

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Arbetstidslagen (ATL)
  Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar (AML)

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

Jag brukar gå på kurs med BG Institute eftersom de brukar vara mycket bra och har kunniga och pedagogiska föreläsare.

Medarbetare på BDO Mälardalen

Jag har aldrig tidigare gått på kurs hos er men mitt första intryck har varit mycket positivt. Kursen och föreläsaren samt BG Institutes egen personal har varit mycket bra.

Medarbetare på Ernst & Young

BG Institute överraskar positivt. Mycket trevligt bemötande från personal.

Medarbetare på PwC