Låt oss presentera en helt ny kurs inom arbetsrätten, Arbetsrätt inom offentliga sektorn – arbeta rättssäkert. Med Annika Blekemo som föreläsare.

En felaktig handläggning eller ett felaktigt beslut kan ofta prövas rättsligt och få stora negativa effekter, kunskapsutveckling är därmed ständigt nödvändig. Du måste ha en uppdaterad kunskap i arbetsrättens utveckling generellt men också förstå vad som skiljer i offentlig sektor. De flesta som arbetsleder personal och handlägger arbetsrättsliga ärenden är inte jurister och kan ibland känna att många kurser har krav på stora förkunskaper inom juridik. Annika Blekemo kommer löpande under kursens gång att föra in en praktisk relevans utifrån deltagarnas arbetsliv och diskutera olika situationer med hjälp av praktiska uppgifter.

Arbetsrätt inom privat och offentlig sektor har i dag stora likheter men det finns avgörande skillnader. Inom offentlig sektor kan flera arbetsrättsliga åtgärder även ses som myndighetsutövning vilket ger extra krav på kunskap i handläggningen. Vi kommer därmed hela tiden att utgå från grunderna och bygga vidare på vad man ytterligare behöver kunna för att göra ett rättssäkert och effektivt jobb inom offentlig sektor.

Under dagen går vi igenom bl.a. följande:

Anställningsförfarandet i offentlig sektor, vad är skillnaden mellan den civilrättsliga och den offentligrättsliga förfarandet?

Arbetsrättsliga förhandlingar inom offentlig sektor, vad måste man särskilt tänka på?

Vilken betydelse får kollektivavtal och samverkansavtal i offentlig sektor?

Vad är förutsättningarna för omplacering och vad är det egentligen som skiljer i offentlig sektor?

Lojalitetsplikt inom offentlig sektor – vad går egentligen att kräva?

Vad måste man tänka på beträffande förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering?

Vad gäller beträffande rehabilitering och var går gränsen för rehabiliteringsansvaret i offentlig sektor beträffande anställningsskyddet?

Vilka är förutsättningarna för uppsägning och avsked och hur kan man hantera detta praktiskt?

 

Som deltagare får du kunskap om:

 • En större kunskap i praktisk tillämpning av arbetsrätten.
 • Ökad säkerhet i att kunna avgöra vad som skiljer mellan offentlig arbetsrätt och privat?
 • Hur du ska hantera skillnaderna på ett effektivt men ändå rättssäkert sätt.
 • Vad Arbetsdomstolens domar har gett för ny vägledning på området.
 • En praktisk överblick av grunderna inom området samt sambandet mellan offentlig- och privat arbetsrätt

Målgrupp:

Medarbetare som jobbar med HR och personalfrågor, har arbetsledande roll, personalansvar eller handlägger personalärenden i den offentlig sektorn. Kursen är även aktuell för dig som handlägger fackliga frågor inom sektorn. Har du någon av dessa roller är det av yttersta vikt att ha goda kunskaper i arbetsrätt och de skillnader som finns i offentlig arbetsrätt.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Anställningsförfarandet i privat och offentlig sektor

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Arbetsrättsliga förhandlingar inom offentlig sektor.
  Betydelse av kollektivavtal och samverkansavtal i offentlig sektor.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Gränserna för arbetsledningsrätt, omplacering, lojalitetsplikt och något om diskriminering.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Rehabiliteringens gränser, uppsägning och avsked.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.