Praktisk arbetsrätt för alla chefer och ledare, med ett brett upplägg – det är vårt nya koncept hos BG Institute. Kursen utgörs av två fristående block över två dagar, du väljer båda blocken eller bara det ena.

Block 2 är inriktat på tre olika svårhanterliga och aktuella frågeställningar inom det moderna arbetslivet. Frågorna är så gott som dagligen aktuella på de flesta arbetsplatser och du får verktyg för att kunna hantera dem på rätt sätt. Under block 2 tar vi upp:

 • Arbetsskyldighet och omplaceringsrätt: ”Den bastubadande sulfitoperatören”, ”Führern på häktet” och andra mål gås igenom.
 • Diskriminering på arbetsplatsen: diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen, 2002 års lag om förbud att diskriminera deltids- och visstidsanställda samt annan form av diskriminering.
 • Yttrandefrihet i arbetslivet: sociala medier och hur en anställd får använda dessa, målet med ”den Facebookande rektorn”, den anställds rätt att slå larm samt utredningen om lagförslag om whistleblowers.

Efter genomgången kurs – block 1 och 2 – känner du till de viktigaste arbetsrättsliga reglerna och du har fått kunskap för att kunna identifiera arbetsrättsliga frågeställningar i olika vardagliga situationer. Du kan även hantera många av dessa själv efter kursen, men bör dock fortfarande ta råd i svårare frågor eller frågor av stor betydelse för såväl företaget som den anställde.

Arbetsrätt för chefer och ledare – block 1 – hittar du här >

 


målgrupp

Kursen passar alla som kommer i kontakt med arbetsrätten och behöver ha kunskap om den – arbetsgivare, chefer, ledare, HR-ansvariga, personalansvariga samt administrativ personal inom HR och ekonomi.


 

Kursprogram

 • BLOCK 2

  PROGRAM BLOCK 2

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Arbetsskyldighet och omplaceringsrätt: "Den bastubadande sulfitoperatören", "Führern" på häktet m fl mål gås igenom.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Diskriminering på arbetsplatsen: diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen, 2002 års lag om förbud att diskriminera deltids- och visstidsanställda. Hur ska man se på annan diskriminering?

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Diskriminering, fortsättning.

 • 14.45-16.00

  Yttrandefrihet i arbetslivet - sociala medier, hur får en anställd använda dessa? "Den Facebookande rektorn". Rätten att slå larm. Utredning om lagförslag om whistleblowers.

 • 16.00-16.15

  Uppföljande frågestund.
  (Frivillig.)