Välkommen till kursen som ger dig en genomgång av de mest relevanta EU-rättsliga tolkningsprinciperna som påverkar den svenska arbetsrätten.  Kursen leds av Erik Sinander, doktorand i arbetsrätt och internationell process- och privaträtt.

Med målsättning att upprätta en inre marknad har EU beslutat att det ska råda fri rörlighet för arbetstagare, tjänster, kapital och varor. Detta påverkar den svenska arbetsrätten såväl direkt som indirekt. Kursen Arbetsrätten och den fria rörligheten tar fokus på gränsöverskridande situationer och ger kursdeltagarna en genomgång av de mest relevanta EU-rättsliga tolkningsprinciperna som påverkar den svenska arbetsrätten.

Under kursdagen går föreläsaren igenom svårtolkade frågor som vilka krav får genom lag och kollektivavtal uppställas på arbete som utförs i Sverige? Vad gäller för utstationerade arbetstagare? När är svensk domstol behörig att ta upp en tvist med internationell bakgrund? I vilken utsträckning kan utländsk rätt tillämpas i Sverige? Vilken betydelse har EU-domstolens och Europadomstolens praxis för svensk arbetsrätt?

Som deltagare får du kunskap om:

• Överblick över tillämpliga regler
• Grundläggande EU-rättsliga tolkningsprinciper
• EU-domstolens och Europadomstolens betydelse för svensk arbetsrätt
• Avtalsskrivning i internationella anställningsförhållanden


Målgrupp

Advokater och jurister, specifikt arbetsrättsjurister, bolagsjurister samt personalansvariga

Kursprogram

 • 08.00 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Allmänt om den fria rörligheten

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Särskilt om den fria rörlighetens förhållande till svensk arbetsrätt

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Gränsöverskridande arbete – behörig domstol och tillämplig lag (inklusive utstationeringar)

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Kan man styra tvistelösning av internationella anställnings- och kollektivavtal?

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag