Trilla inte i arbetsrättsliga fällor och fallgropar! Tommy Iseskog går på djupet i de frågor som är särskilt svåra inom arbetsrätten och lär dig undvika groparna.

Kursen Arbetsrättsliga fällor och fallgropar behandlar ett antal områden som är juridiskt komplicerade eller speciellt svåra att hantera för tillämpare. Under två utbildningsdagar ger Tommy Iseskog dig svar på följande frågor, bland många andra:

I. Verksamhetsövergång • Vilka situationer kan medföra att reglerna om verksamhetsövergång blir tillämpliga? • Vilka kriterier ska uppfyllas för att en verksamhetsövergång ska inträffa? • Innebörden av EU-rätten rörande verksamhetsövergång. • Vilka är konsekvenserna av en verksamhetsövergång?

II. Tidsbegränsade anställningar • Svensk lag och EU:s visstidsdirektiv. • Innebörden av de s.k. konverteringsreglerna i LAS. • Upphörande av en tidsbegränsad anställning. • Efteranställningsskydd – den tidsbegränsat anställdes företrädesrätt till återanställning.

III. Facklig förtroendeman • Vem är facklig förtroendeman enligt förtroendemannalagen? • Vilka aktiviteter berättigar till ledighet eller ledighet med bibehållna anställningsförmåner? • Facklig förtroendeman får inte hindras i sitt uppdrag – vad innebär detta i praktiken? • Facklig förtroendeman har en s.k. karriärgaranti – vad innebär den i förhållande till LAS-rättigheterna?

IV. Förhållandet mellan uppsägning och avskedande • Uppsägning är inte en B-form av avskedande – vad betyder detta? • Typiska avskedandegrunder – laglig grund för avskedande. • Typiska uppsägningsgrunder – saklig grund för uppsägning. • Hur ska man hantera en situation som innehåller såväl avskedande- som uppsägningsgrunder? Den här dagen är en fristående fortsättning på Arbetsrättens fällor och fallgropar och ger fördjupade kunskaper, men du behöver för den sakens skull inte ha gått den första kursen. Du bör dock ha förkunskaper inom arbetsrätt.

 


målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som är HR-chef, personalchef, personalansvarig, förhandlare eller som i annan roll har kvalificerade erfarenheter från arbetsrättens område.


Kursprogram

 • DAG 1

  Program dag 1

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-12.00

  Föreläsning förmiddagspass

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-16.00

  Föreläsning eftermiddag

 • DAG 2

  Program dag 2

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-12.00

  Föreläsning

 • 12.00

  Kursen avslutas