Vår återkommande och uppskattade nyhetsdag med ständigt nöjda och återkommande deltagare. Tommy Iseskog uppdaterar dig med det senaste inom arbetsrätten.

Under dagen får du en bred uppdatering inom arbetsrätten och en särskild fördjupning inom de områden som är mest aktuella. Tommy Iseskog redogör utifrån ett praktiskt perspektiv för pågående lagstiftning inom arbetsrätten och vad som kan förväntas framöver. Kursen utgår från aktuell arbetsrättslig praxis.

Det händer saker inom arbetsrätten och 2018 har varit ett mycket händelserikt år med förändringar som kan komma att påverka centrala arbetsrättsliga frågor framöver. Tommy Iseskog kommer att gå igenom en mängd nyheter du inte vill missa. Under dagen kommer du som deltagare få det senaste om:

 • Nya regler för närståendepenning
 • Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Ny arbetsmiljömyndighet
 • Nya regler om skattereduktion för fackföreningsavgift
 • Ny företagshemlighetslag
 • Nya regler om plan för återgång i arbete (arbetsgivarens rehabiliteringsansvar)
 • Nya regler om redovisning av skatteavdrag
 • Nya regler om karensavdrag istället för karensdag
 • Ny entreprenörsansvarslag
 • Förslag om nya regler för LAS-åldern
 • Förslag om skydd för arbetskraftsinvandrare
 • Förslag om nya regler i föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen
 • Utredningsförslag om en modernisering av föräldraförsäkringen
 • Utredningsförslag om ”Tid för utveckling”
 • Förslag om etableringsanställning
 • Förslag om strejkrätten
 • Nytt EU-direktiv om utstationering
 • Utredningsförslag om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet
 • Utredning om registerkontroll
 • Utredning om skärpta sanktioner vid brott mot diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder och lönekartläggning
 • Arbetsrätten efter valet – vad händer nu på arbetsrättsområdet?
 • Viktiga domar från Arbetsdomstolen rörande bland annat indirekt diskriminering (krav på handhälsning), begreppet tillräckliga kvalifikationer, avskedande vid illojalitet, uppsägning efter fullgjort rehabiliteringsansvar samt rättsläget vid sexuella trakasserier

MÅLGRUPP

Nyhetsdagen vänder sig till dig som är HR-chef, personalchef eller personalansvarig, förhandlare, ombudsman, jurist eller som i annan roll har erfarenhet inom arbetsrättens område.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas