Hur förändras rätten till fortsatt anställning vid försäljning, fusion eller andra organisationsförändringar? Påverkas anställningsvillkoren av omstruktureringen? Svaren får du i vår nya kurs Arbetsrättsliga frågeställningar vid omstrukturering. 

När bolags säljs, köps, fusioneras eller genomför stora organisationsförändringar ställs du som arbetsgivare eller ägare inför en mängd frågeställningar av blandad natur och det är att väsentlig vikt att säkerställa att personalstyrkan behandlas i enlighet med svensk lag och kollektivavtal.

Advokat Maria Moberg kommer därför i den här kursen att adressera arbetsrättsliga frågeställningar som berör dig så som arbetsgivare eller ägare i samband med omstrukturering av din verksamhet.

Som kursdeltagare får du bland annat svar på:

 • Har all personal rätt till fortsatt anställning eller kan man på något sätt göra förändringar i personalstyrkan i samband med omstruktureringen?
 • Kan man genom omstruktureringen förändra anställningsvillkoren på olika sätt?
 • Hur löser man det om säljaren och köparen har helt olika anställningsvillkor?
 • Hur fungerar det när omstruktureringen innebär en flytt till eller från Sverige?

 Målgrupp

Arbetsgivare, HR-chefer, ägare av bolag.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå