På denna kurs tas det upp nyheter på det arbetsrättsliga området.

Förutom att ge en uppdatering om nya lagar, förslag och vägledande rättsfall sätter föreläsarna dem i en kontext där det klart framgår vad som är nytt och av betydelse. Under nyhetsdagen belyser föreläsarna allmänna trender och perspektiv i den arbetsrättsliga utvecklingen, hur har den utvecklats och var är den på väg?

Under dagen går föreläsarna bland annat igenom:

• Nyheterna inom arbetsrätten
• Nya vägledande rättsfall satta i sitt sammanhang
• Trender inom arbetsrätten


Målgrupp

Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Arbetsrättsliga nyheter (GT)
  –Nya lagar och viktigare lagändringar
  –Nya lagförslag
  –Pågående utredningar
  –På gång inom EU

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Nya vägledande arbetsrättsliga rättsfall (SÖ)
  –Viktigare domar från främst Arbetsdomstolen
  –Eventuella avgöranden från andra instanser av arbetsrättslig
  betydelse

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Fortsatt genomgång av praxis (SÖ & GT)

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Perspektiv på arbetsrätten (GT & SÖ)
  –Hur har arbetsrätten utvecklats och vart är den på väg?
  –Urskiljbara trender
  –Möjlighet till frågor och diskussion

 • 16.00

  Kursen avslutas