Välkommen till nyhetsdagen med fokus på nyheter inom det arbetsrättsliga området under ledning av Åsa Erlandsson.

Kursen ger dig en överblick av vad som är på gång inom det arbetsrättsliga området, med ett mycket praktiskt perspektiv. Vi pratar om ”hard facts” som nya lagar, regler och rättsfall. Men vi pratar också om trender inom den traditionella arbetsrätten; vad innebär GDPR ur ett HR-perspektiv egentligen, vad ställer lagarna för krav på arbete för en frisk och mångsidig arbetsplats och hur stjälper eller hjälper migrationsreglerna tillgången till arbetskraft?

Föreläsaren har delat upp dagen i sex pass delar inom vilka hon kommer att behandla ett flertal punkter. Passen ser ut som följer:

 • Diverse nyheter, smått och gott som du ska veta för att vara uppdaterad – arbetskraftsinvandring, kompetensutvisningar, introduktionsjobb, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar med mera.
 • Lite större nyheter – bland annat den nya lagen om företagshemligheter och HR-delarna av GDPR.
 • Nyheter om skatt för arbetsgivare – förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring, f-skattesedelns verkningar, beskattning av styrelseuppdrag.
 • Arbetsmiljörättsliga nyheter – ny myndighet för arbetsmiljökunskap, ”Nordkalkdomen”.
 • De viktigaste rättsfallen från Arbetsdomstolen 2018 – bland annat ”Fetmamålet” och ”Handskakarmålet”, men också målet om fotografen som saknade tillräckliga kvalifikationer och om den civilanställde vid Försvarsmakten som avskedades sedan han tagit med flickvännen till skyddsobjekt.
 • Trenderna på det arbetsrättsliga området – #metoo, vad händer nu? Gig-ekonomi, och kränkande särbehandling.

Målgrupp:

Nyhetsdagen vänder sig till advokater, arbetsrättsjurister och andra som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.