Välkommen till en e-kurs om arbetsrättsliga tvister under ledning av advokat Tobias Normann. Tobias är specialiserad inom bland annat arbetsrätt på advokat Mannheimer Swartling och är dessutom en mycket uppskattad föreläsare hos oss på BG Institute.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,36 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den som e-kurs till och med 31 januari – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Arbetsrättsliga processer lyder under ett särskilt regelverk med en egen domstol och en särskild instansordning. Reglerna är ofta komplexa och varierar beroende på partsställning, tillämpliga kollektivavtal och tvistefråga. I e-kursen går vi igenom hur den arbetsrättsliga processen ser ut och vad man behöver känna till för att agera ombud i arbetsrättsliga tvister. Kursen behandlar också vanliga praktiska problem och fallgropar i samband med arbetsrättsliga tvister.

Som deltagare får du kunskap om

  • Den arbetsrättsliga instansordningen
  • Processen i Arbetsdomstolen
  • Kollektivavtalens inverkan
  • Arbetsrättsliga preskriptionsregler
  • Taleändring
  • Arbetsrättsliga skiljetvister

Syfte med utbildningen

Kursdeltagare får en introduktion till arbetsrättsliga tvister och det särskilda regelverk som gäller för arbetsrättsprocesser.

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister och jurister inom organisationer som arbetar med arbetsrätt.

Nivå

Grundläggande processrättsliga kunskaper.

Pass I

Processrätt och introduktion till arbetsrättsprocessen.


Pass II

Taleregler, preskription och preklusion.


Pass III

Den arbetsrättsliga tvisten, vanliga tvistefrågor och praktiska problem. Den materiella rättens inverkan.


Pass IV

Särskilda tvistlösningsmodeller och arbetsrättsliga tvister.
Avslutande reflektioner.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Denna e-kurs är en klippt version av kurstillfället som livesändes i september 2022. E-kursen avslutas med kontrollfrågor för att säkerställa din nyvunna kunskap från kursen. E-kursen är tillgänglig till och med den 31 januari 2023.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Tobias Normann
Advokat
Läs mer