Den här kursen behandlar speciella frågor som ofta uppkommer och är vanliga i samband med ett arrendeavtal, men som ändå upplevs som svåra.

Kursdagen leds av advokat Nils Larsson som redogör för gällande rätt avseende arrendeavtal. I diskussionsform analyseras hur avtal bäst kan skrivas för att uppnå parternas vilja. Boken Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken ligger till grund för kursen.

I ett särskilt avsnitt presenteras nyheter inom lagstiftning och rättspraxis. Tomträtts- och arrendeutredningen lämnar under 2014 förslag på flera nya lagregler för arrende, bland annat avseende besittningsskydd på alla sidoarrenden. Nyheter vid tiden för kurstillfället och pågående lagstiftningsarbete tas upp.

Frågor som tas upp rör bland annat val av avtalsform och när avtal kan ske mot arrendelagens tvingande regler. Du får även kunskap om vad som gäller vid andrahandsupplåtelser, hur upplåtelsens ändamål kan utformas för att styra upplåtelseform och verksamhet samt hur avtal skrivs och hanteras för att nå bästa säkerhet när belastad fastighet förvärvas av annan. Dessutom beskriver Nils Larsson hur besittningsskyddet fungerar och kan skrivas i olika form, samt hur skyldighet att underhålla ett upplåtet objekt och svara för dess skick kan hanteras vid skrivande av avtal.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Val av avtalsform och avtal mot arrendelagens tvingande regler
 • Hur utformning av upplåtelsens ändamål kan styra upplåtelseform och verksamhet
 • Utformning av avtal för bästa säkerhet när belastad fastighet förvärvas av annan
 • Besittningsskydd i relation till arrendeformerna
 • Nya regler, ny rättspraxis och pågående lagstiftning för inom arrendeområdet

målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor om upplåtelser av fastighet, i egenskap av ansvarig vid kommersiell eller offentlig fastighetsverksamhet eller i egenskap av advokat eller biträdande jurist.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Val av avtalsform, för- och nackdelar med olika former av arrende och annan nyttjanderätt.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Avtalsskrivning, arrendelagens tvingande regler och när avtal mot dessa kan göras med och utan dispens, avtalstider och vad som gäller för arrendeavtal som träffats före JB.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår).

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Tilläggsavtal eller nytt avtal, avtalsskrivning vid andrahandsupplåtelser, upplåtelsens ändamål i relation till upplåtelseform och verksamhet, arrendeavtal och förvärv av belastad fastighet, besittningsskydd etc.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Presentation av ny och pågående lagstiftning samt ny rättspraxis.

 • 16.00

  Kursen avslutas