Arrendedagen är en årlig konceptdag för dig som arbetar med eller berörs av arrenden. Dagen ger dig en bred uppdatering av det senaste inom området.

Vid Arrendedagen presenteras och analyseras aktuella nyheter inom arrenderätten, såsom nya rättsfall och pågående lagstiftningsarbete. Därutöver kommer föreläsaren, Nils Larsson, att ta upp en rad speciella frågor.

Arrendedagen 2018 kommer att behandla:

 • Nyheter och utveckling inom lagstiftningsarbetet och rättspraxis
 • Hur klassar man avtal till rätt avtalsform?
 • Konkurrerande avtalsformer som inte är arrende, exempelvis anställning
 • Kan delägare till fastighet vara arrendator?
 • Besittningsskyddet för bostadsarrendatorer
 • Hur står sig arrendeavtalet vid en fastighetsöverlåtelse? Vilket ansvar har säljaren gentemot arrendatorn efter överlåtelsen?
 • Fastighetsbildning – vad händer med arrendet?
 • Ansvarar arrendator gentemot jordägaren för att andra använder arrendestället som skrotupplag?
 • Kan jordägaren bli ansvarig enligt miljöbalken för arrendatorns verksamhet?
 • Vad innebär maxtiden för upplåtelse i JB 7:5 vid automatisk förlängning?
 • Jordägarens byggnadsskyldighet i jordbruksarrende; ny rättspraxis
 • Är arrendatorn skyldig att betala för sig om han nyttjar mark utanför arrendeobjektet?

Nyhetsdagen avslutas med ett mingel och bubbel där du får möjlighet att nätverka med experter eller branschkollegor.


MÅLGRUPP

Kursen passar dig som är advokat eller jurist i kontakt med arrenderätten och dig som arbetar med eller berörs av arrendefrågor i ditt arbete vid exempelvis fastighetsbolag, markägande bolag, kommuner och länsstyrelser.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.15 - 10.30

  Fika

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.15 - 14.30

  Fika

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Konceptdagen avslutas med ett mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter eller branschkollegor.