Arrendedagen är en årlig konceptdag för dig som arbetar med eller berörs av arrenden. Dagen ger dig en bred uppdatering av det senaste inom området.

Livesändning – kurstillfället den 22 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Arrendedagen 2020 innehåller information om lagstiftningsarbetet samt ny rättspraxis. Temat för år 2019 var ändringsavtal. Alltså avtal om ändring och tillägg under avtalstiden. Alla arrendeformerna behandlas och fallgropar redovisas liksom möjliga praktiska tillvägagångssätt för att hållbart uppnå syftet. Fallgroparna är många och ämnet fortlöpande mycket aktuellt.

Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän efter sommaren.

Under Arrendedagen 2019 behandlades bland annat:

 • Nyheter och utveckling inom lagstiftningsarbetet och rättspraxis
 • Hur klassar man avtal till rätt avtalsform?
 • Konkurrerande avtalsformer som inte är arrende, exempelvis anställning
 • Kan delägare till fastighet vara arrendator?
 • Besittningsskyddet för bostadsarrendatorer
 • Hur står sig arrendeavtalet vid en fastighetsöverlåtelse? Vilket ansvar har säljaren gentemot arrendatorn efter överlåtelsen?
 • Fastighetsbildning – vad händer med arrendet?
 • Ansvarar arrendator gentemot jordägaren för att andra använder arrendestället som skrotupplag?
 • Kan jordägaren bli ansvarig enligt miljöbalken för arrendatorns verksamhet?
 • Vad innebär maxtiden för upplåtelse i JB 7:5 vid automatisk förlängning?
 • Jordägarens byggnadsskyldighet i jordbruksarrende; ny rättspraxis
 • Är arrendatorn skyldig att betala för sig om han nyttjar mark utanför arrendeobjektet?

Nils Larssons bok ”Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken” ingår som en del av kursmaterialet.


MÅLGRUPP

Kursen passar dig som är advokat eller jurist i kontakt med arrenderätten och dig som arbetar med eller berörs av arrendefrågor i ditt arbete vid exempelvis fastighetsbolag, markägande bolag, kommuner och länsstyrelser.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.