Arrendedagen är en årlig konceptdag för dig som arbetar med eller berörs av arrenden. Dagen ger dig en bred uppdatering av det senaste inom området.

Livesändning – kurstillfället den 15 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän efter sommaren.

Under Arrendedagen 2020 behandlades bland annat följande:

Arrendedagen 2020 behandlade information om lagstiftningsarbetet samt ny rättspraxis. Temat för år 2019 var ändringsavtal. Alltså avtal om ändring och tillägg under avtalstiden. Alla arrendeformerna behandlas och fallgropar redovisas liksom möjliga praktiska tillvägagångssätt för att hållbart uppnå syftet. Fallgroparna är många och ämnet fortlöpande mycket aktuellt.

Under året har hovrätten fastslagit 14 domar. Samtliga dessa domar kommer att gås igenom, analyseras och diskuteras under kursdagen. Föreläsaren Nils Larsson kommer också analysera de lagregler som legat till grund för dessa domar.


Målgrupp:

Kursen passar dig som är advokat eller jurist i kontakt med arrenderätten och dig som arbetar med eller berörs av arrendefrågor i ditt arbete vid exempelvis fastighetsbolag, markägande bolag, kommuner och länsstyrelser.

Kursdokumentation:

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Nils Larssons bok ”Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken” rekommenderas som kompletterande kurslitteratur.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.