Jurist Martin Soner och Mikael Johansson, professor i psykologi, ger tillsammans ett unikt perspektiv på asylrätten och hur argumentationen påverkar klientens trovärdighet. Kursen har genomförts vid ett tillfälle hösten 2016 där föreläsarna fick det fina genomsnittsbetyget 6.82 av 7 möjliga poäng från kursdeltagare.

Kursen behandlar frågan om bevisvärdering inom asylrätten och främst den oftast helt avgörande trovärdighetsbedömningen. Avsikten med kursen är att utrusta dig som deltagare med verktyg för att på ett framgångsrikt sätt kunna argumentera till förmån för klientens trovärdighet och tillförlitlighet.

Utöver en grundlig genomgång av praxis och andra rättskällor, erhåller kursdeltagarna en genomgång av grundläggande minnespsykologi och en presentation av förutsättningarna för en asylsökande att lämna en utsaga och uppfylla traditionellt vedertagna trovärdighetskriterier.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Ombudets roll i att bidra till en mer rättssäker bevisprövning av muntliga utsagor
 • Praxis och andra juridiska verktyg för att kunna argumentera till förmån för en klients trovärdighet
 • Tvärvetenskapliga aspekter kring förmågan att lämna en asylberättelse

Martin Soner har agerat som ombud och offentligt biträde i ett flertal stora och komplicerade asylmål, bland annat i det medialt uppmärksammade ärendet rörande den utvisningshotade flickan Kainat och hennes mor som av Migrationsdomstolen beviljades uppehållstillstånd.


 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig främst till advokater och jurister som åtar sig uppdrag som offentliga biträden eller ombud inom asylrättsliga ärenden. Kursen har ett starkt tillämparperspektiv men kräver inga särskilda förkunskaper av migrationsprocessen.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Ombudets roll i bevisvärderingen
  Bevisvärderingens rättsliga ramar
  Betydelsen av trovärdighet för olika aspekter av asylprövningen

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Trovärdighetsrekvisit, tillförlitlighet och bevisvärderingens rättskällor

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Minnespsykologi och förutsättningarna att presentera en trovärdig utsaga

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Att argumentera kring trovärdighet

 • 16.00

  Kursen avslutas