När en konkurs är ett faktum tas den betalningsskyldiges tillgångar i anspråk och ett konkursbo som företräds av en förvaltare skapas. För att återställa effekterna av transaktioner som varit till nackdel för borgenärerna kan dessa ogiltigförklaras genom att återvinning blir aktuellt. Alla transaktioner kan dock inte bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste uppfyllas.

Livesändning – kurstillfället den 11 december kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Under denna kursdag kommer du som kursdeltagare få fördjupad kunskap om återvinningsreglernas syfte och funktion och hur du ska använda dig av regelverket kring återvinning i praktiken. Återbäringsplikten och sambandet med borgen eller säkerhet kommer behandlas samt processuella frågor som betydelsen av konkursboets yrkande, bevisbördans eller åberopsbördans fördelning eller hur återvinningen kan påverkas om svaranden befinner sig utanför Sverige.

Kunskap om återvinningsreglerna i konkurs är viktig för alla som har med insolventa bolag att göra. Kunskap om reglerna är nödvändig inte bara för konkursförvaltare utan även för advokater, revisorer och andra rådgivare som kan komma i kontakt med bolag som är insolventa eller riskerar att bli det.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en djupare förståelse av vilka transaktioner som kan återvinnas vid konkurs och vad effekterna av återvinning kan bli.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Återvinningsreglernas syfte och funktion
 • De materiella återvinningsreglerna
 • Verkan av återvinning
 • Processuella aspekter på återvinning inklusive inverkan av EU:s insolvensförordning

Målgrupp:

Jurister, advokater, revisorer samt andra som arbetar med insolvensrätt.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

  Återvinningsreglernas syfte och funktion
  Kravet på nackdel; Insolvensens betydelse.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

  Materiella återvinningsregler

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

  Materiella återvinningsregler (forts) och verkan av återvinning; återbäringsplikten och sambandet med borgen eller säkerhet.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

  Processuella frågor; bevisbördans och åberopsbördans fördelning;
  Betydelsen av konkursboets yrkande; svarande utanför Sverige; Inverkan av främmande rätt.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.