Välkommen till en fullmatad nyhetsdag på temat AML under ledning av advokaterna Amin Bell och Björn Wendleby.

Livesändning – Kurstillfället den 12 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har aktualiserats alltmer de senaste åren, inte minst efter de uppmärksammade granskningar som gjorts av etablerade institut, men också mot bakgrund av terroraktioner runtom i världen. Det är därför central för berörda aktörer att hålla sig uppdaterade på innehållet i regelverket.

Under denna kursdag kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i finansbranschen. Man kommer även att gå igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Finansinspektionens praxis vid bedömning av företagens interna riktlinjer och riskbedömningar. Vidare berörs nyheter inom området samt förslag till ändringar i regelverket.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Relevanta regelverk och nyheter på området.
 • Hur arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism bör bedrivas hos finansiella företag.
 • Hur arbetet som centralt funktionsansvarig bör bedrivas.
 • Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen och andra myndigheter.
 • Kommande ändringar i AML-regelverket.

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella institut som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. Kursen kan även vara relevant för andra personer i verksamheten som i sitt arbete kommer i kontakt med AML-regelverket samt för advokater, revisorer och ekonomichefer.

Syfte med utbildningen:

Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk och aktuella frågor.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Bakgrund och introduktion till regelverket
  Vad är en allmän riskbedömning, vad bör den ta sikte på och hur ska den genomföras?

 • 10.30 – 11.45

  Pass II
  Kundkännedom – vilka åtgärder bör vidtas inför inledandet av en kundrelation?
  Hur bör den löpande övervakningen av ett kundförhållande bedrivas?
  När föreligger ett kundförhållande?
  Hur kan modern teknik förenkla kundkännedomsprocesser?

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen och andra myndigheter
  Kommande ändringar i AML-regelverket

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.