Välkommen till ett nytt webbinarium om penningtvätt under ledning av  Amin Bell och Björn Wendleby.

Under webbinariet behandlas nyheter och aktuella frågor inom det aktuella området, Finanspolisens årsrapport för 2020, Samordningsfunktionens andra rapport om den samlade riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige, EBA:s rapport om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom EU samt aktuella domar och beslut.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Aktuella frågeställningar för att motverka penningtvätt
  • Nya sanktionsbeslut
  • Tillsynsorganens fokusområden

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella institut som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. Kursen kan även vara relevant för andra personer i verksamheten som i sitt arbete kommer i kontakt med AML-regelverket samt för advokater, revisorer och ekonomichefer.

Syfte/mål med utbildningen:

Som deltagare får man en genomgång av aktuella frågor, att beakta inom ramen för sin yrkesroll.

Webbinariet genomförs den 19 maj klockan 11:30-12:30. Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

Den 12 november håller Amin Bell och Björn Wendleby en heldagskurs när de dyker djupare in på området för dig som vill ha en mer djupgående genomgång. Läs mer om kursen här!