Välkommen till en e-kurs om penningtvätt under ledning av  Amin Bell och Björn Wendleby.

Under e-kursen behandlas nyheter och aktuella frågor inom det aktuella området, Finanspolisens årsrapport för 2020, Samordningsfunktionens andra rapport om den samlade riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige, EBA:s rapport om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom EU samt aktuella domar och beslut.

Som deltagare får du kunskap om

  • Aktuella frågeställningar för att motverka penningtvätt
  • Nya sanktionsbeslut
  • Tillsynsorganens fokusområden

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella institut som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. Kursen kan även vara relevant för andra personer i verksamheten som i sitt arbete kommer i kontakt med AML-regelverket samt för advokater, revisorer och ekonomichefer.

Syfte med utbildningen

Som deltagare får man en genomgång av aktuella frågor, att beakta inom ramen för sin yrkesroll.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i maj 2021 och är en timme lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Amin Bell
Advokat
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Björn Wendleby
Advokat
Läs mer