Vi presenterar vår helt nya kurs Bryggor – tillgång eller utmaning, med Fredrik Warnquist och Ulf Jensen som föreläsare.

Kursen tar ett samlat fastighetsrättsligt grepp på bryggor. Bryggor är av stort intresse för såväl enskilda fastighetsägare som för allmänheten men är också en vanlig trätofråga. Oavsett om bryggan används för att förtöja båtar eller för att bada eller fiska är de fastighetsrättsliga frågorna många. Med vilken rätt ligger bryggan? Vems vatten är det? Vems är bryggan och vilka får använda bryggan? Vilka tillstånd krävs?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur bryggor hanteras inom fastighetsrätten.
 • Vad ska man tänka på som fastighetsägare när man har brygga på sin eller annans fastighet?
 • Vad ska man tänka på som fastighetsägare när andra har bryggor på fastigheten?
 • Olika upplåtelseformer för bryggor
 • Strandskydd och andra miljörättsliga begränsningar

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dem som jobbar inom det fastighetsrättsliga området och kommer i kontakt med ämnet.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Fastighetsindelning och fastighetstillbehör
  Fastighetsgränser, samfälligheter och fastighetsbestämning
  Fastighetstillbehör
  Brygga på annans vatten
  Allemansrätt

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Servitut och gemensamhetsanläggningar
  Avtalsservitut
  Förrättningsservitut
  Gemensamhetsanläggningar

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Tillstånd
  Strandskydd
  Vattenverksamhet
  Bygglov
  Detaljplaner

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Praktiska exempel
  Båtbryggor
  Badbryggor
  Husbåtar

 • 16.00-

  Kursen avslutas.