I tvistemål krävs prövningstillstånd (PT) för att hovrätten ska ta upp ett överklagande till prövning i sak. Detta gäller både domar och beslut. Risken att få sin sak prövad endast i en instans är påtaglig. Hur för du en övertygande argumentation i PT-frågor?

Förlorande part måste övertyga hovrätten om att PT ska lämnas. För att argumentera på ett övertygande sätt krävs kunskap om de olika PT-grundernas närmare innebörd. Under kursen håller docent Roberth Nordh en djupgående genomgång av PT-grunderna, med en utförlig redogörelse för praxis.

Innehållet i klagoskriften utgör tillsammans med det överklagade avgörandet hovrättens viktigaste underlag för att ta ställning till om PT ska meddelas eller inte. Det är därför viktigt att överklagandet utformas med sikte på PT-prövningen. Av betydelse är då också kunskap om hur PT-prövningen går till i hovrätten, vilket tas upp under kursen.

Robert Nordh kommer även att ta fokus på hur man ska förhålla sig som klagandens motpart när man får kännedom om att ett avgörande har överklagats.

Som deltagare får du bland annat mer kunskap om:

 • Innebörden i olika PT-grunder
 • Hur PT-frågor handläggs i hovrätt
 • Hur ett överklagande till hovrätten bör utformas
 • Praxis i PT-frågor

 


Målgrupp:

Advokater och andra jurister som processar i tvistemål.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag