Denna kurs med Per E Samuelson baseras på gamla erfarenheter från främst England och USA om hur skickliga försvarsadvokater går till väga i huvud- och motförhör.

Precis som boken ”Att förhöra ett vittne” är kursen anpassad till svenska förhållanden. Under dagen går föreläsaren igenom svenska rättsregler i tvistemål och brottmål –  exempelvis stoppregeln i RB 43:10 som gäller i tvistemål, men inte brottmål. Det är av stor vikt att förhören i tingsrätten är uttömmande och då är det mycket viktigt att känna till var gränserna går för när man får avbryta ett förhör, vikten av att upprätthålla förbudet mot ledande frågor och vikten av att känna till hur förhörsledarna tänker.

Under dagen får du som deltagare bland annat kunskap om:

 • Rättsreglerna om förhörsteknik
 • Hur man håller ett bra huvudförhör
 • Hur man håller ett bra motförhör
 • Hur man krossar motpartens expert

Under kursdagen kommer autentiska uppspelningar av förhör från genomförda svenska rättegångar att användas som belysande exempel.

Målgrupp:

Alla jurister som arbetar med straffprocesser och förhör vittnen i jobbet.

Den senaste upplagan av boken ”Att förhöra ett vittne” ingår i kursdokumentationen.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Rättsregler om förhör i brottmål och tvistemål. Att förbereda ett förhör.

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Huvudförhör

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Motförhör

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Att krossa motpartens expert

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Per E Samuelson är utomordentlig!

Jag kommer att ha nytta av kursen. Per E Samuelson var sakkunnig och pedagogisk. Vi fick svar på frågor på bra sätt.

Advokat