Michael Rangne håller en efterfrågad kurs om psykisk ohälsa – att hantera kriser – med syfte att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna förstå, stötta och hjälpa medarbetare  och andra som hamnat i personlig kris.

Kriser kan ha många orsaker och yttra sig på olika sätt. Kursen belyser både traumatiska kriser relaterade till allvarliga händelser såsom svår förlust, och livskriser relaterade till vanligt förekommande händelser i livet, exempelvis allvarlig sjukdom, skilsmässor och arbetslöshet.

Vissa situationer är svårare än andra, men en professionell hantering är alltid lika viktigt. En kris som inte hanteras klokt riskerar att övergå i allvarligare psykisk ohälsa och annan problematik såsom depression, missbruk eller självmordsbenägenhet. Det är vanligt att en latent psykisk sjukdom aktiveras vid påfrestningar och då påverkar krisens uttryck. Genom insiktsfull krishantering kan mycket förebyggas, det akuta lidandet kan minskas och negativa följder av krisen kan minimeras.

Du får under kursen lära dig det du behöver veta för att förstå och hjälpa klienter, medarbetare och andra som hamnat i kris. Anledningarna till krisen kan variera. Ibland rör det sig om något i den drabbades privata liv, men krisen kan också vara relaterad till arbetssituationen eller till fel och oegentligheter som den berörde gjort sig skyldig till. Personer i arbetsledande ställning tvingas ofta lämna svåra besked till sina medarbetare, som lätt kan reagera illa på beskedet och samtalet.

Kursen ger dig kunskap om:

 • Hur en så kallad vanlig kris yttrar sig.
 • De inslag som är vanliga vid såväl akuta som mer existentiella påfrestningar.
 • Vilka sjukliga tillstånd som kan följa.
 • Sambanden mellan tidigare händelser, personlighet, stresshanteringsförmåga och krisens yttringar.
 • Hur du på bästa sätt kan möta och hjälpa en medmänniska i kris.
 • Vad du bör tänka på när du tvingas lämna svåra besked.
 • Hur du kan bemöta missnöjda och besvikna personer.
 • Hur du kan hantera de allra svåraste krissamtalen och den ilska, förtvivlan, självmordsbenägenhet och de hot och projektioner som ibland uppstår.

 


Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i arbetsledande ställning arbetar med människor, i företagsledande position som företagsledare, VD, HR-chefer, personalchefer eller personalansvariga – och till dig som i ditt arbete möter människor som befinner sig under stark press. Du kommer att öka ditt kunnande om hur kriser kan yttra sig och hur du bäst samtalar med och stödjer den drabbade. Målet är att hjälpa den drabbade att hantera krisen adaptivt och därigenom såväl minska det akuta lidandet som risken för negativa efterverkningar som exempelvis konflikter, sänkt självkänsla, nedsatt arbetsförmåga och psykisk sjukdom.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-12.00

  • Hur yttrar sig en vanlig kris, akut och på sikt?
  • Vanliga tillstånd som kan följa vid påfrestning: krisreaktion, anpassningsstörning, akut stressreaktion, posttraumatiskt stressymptom, utbrändhet etc.
  • Sambanden mellan tidigare händelser, personlighet, stresshantering och krisens yttringar.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00-16.00

  • Hur möter och hjälper jag på bästa sätt en människa i kris?
  • Hjälp med självbild, skamkänslor, skuldkänslor och självrespekt.
  • Vad bör jag säga och göra och vad bör jag låta bli?
  • Praktiska råd till den drabbade.

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

BG Institute är en fenomenal kursarrangör! Jag hoppas att jag får möjlighet att gå fler kurser med Michael Rangne.

Susanne Ehn

Arcelor Mittal Construction

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB

Michael Rangne är fantastiskt kunnig och inspirerande!

Maria Olsson

Försäkringskassan

Intressant ämne och mycket kompetenta och pedagogiska föreläsare!

Medarbetare på Skatteverket

BG Institute är serviceminded, tillmötesgående och proffsiga!

Personalchef, Ambea Sverige AB

BG Institute har hög kvalitet och välarrangerade utbildningar.

Personalchef, Orkla Foods AB