I situationer avseende misskötsel i anställningen är det viktigt att vara medveten om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vad gäller kränkande särbehandling. Om en fråga avseende misskötsel i anställningen hanteras rättsosäkert kan denna felaktiga hantering snarare betraktas som kränkande särbehandling.

Kursen är särskilt riktad mot chefer och arbetsledare med personalansvar och orienterar deltagarna i det svåra arbetet med att hantera frågor där medarbetare missköter sig i anställningen. Vikten av rättssäkerhet, tydlig dokumentation och chefens agerande genomsyrar kursen.

Kursen fokuserar på de praktiska frågeställningar som uppkommer i chefens vardag. Många praktiska exempel kommer att ges. Deltagarna ges också goda möjligheter att under kursen ställa frågor. Möjlighet finns även att innan kurstillfälle skicka in frågor som sedan hanteras vid kurstillfället.

De flesta organisationer tvingas förr eller senare att hantera medarbetare som missköter sig. Den här kursen ger dig tips, råd och kunskap om vad du kan, och bör göra i förebyggande syfte. Kursen går också igenom har du bör agera när misskötseln väl är ett faktum. Du får svar på mest angelägna frågorna: Vad är arbetsrättslig misskötsel v/s moralisk misskötsel? När finns det grund för uppsägning eller avsked? Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet? Hur ska arbetsgivaren hantera medarbetare som är sjuka? Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetstagare och arbetsgivare?

Under denna praktisk inriktade kurs får du kunskap om bland annat:

 • Arbetsgivarens undersökningsmöjlighet i rekryteringsprocessen
 • Giltiga anställningsavtal/avtalslagens regler om ogiltiga avtal
 • Grundkrav i anställningen/arbetsskyldighet
 • Fackligt tolkningsföreträde om arbetsskyldighet
 • Arbetsrättsligt fel v/s moraliskt fel
 • Korrigerande samtal
 • Skriftlig erinran/varning
 • Förflyttning/omplacering
 • Uppsägning/avsked
 • Lojalitet, yttrandefrihet och sociala medier
 • Kränkande särbehandling v/s misskötsel

Målgrupp:

Chefer och arbetsledare med personalansvar.

I kursen ingår boken; Att hantera misskötsel – handbok för chefer.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Se trailer för kursen nedan:

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (Ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.