I situationer avseende misskötsel i anställningen är det viktigt att vara medveten om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vad gäller kränkande särbehandling. Om en fråga avseende misskötsel i anställningen hanteras rättsosäkert kan denna felaktiga hantering snarare betraktas som kränkande särbehandling.

Livesändning – kurstillfället den 26 januari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen är speciellt riktad mot HR-konsulter, HR-chefer och förhandlingschefer samt fackliga representanter. Kursens mål är att orientera deltagarna i det svåra arbetet med att hantera frågor där medarbetare missköter sig i anställningen. Vikten av rättssäkerhet och tydlig dokumentation genomsyrar kursen.

Kursen fokuserar på expertfunktionens v/s chefernas roll i arbetet med att hantera misskötsel. Vilka krav/förväntningar finns på chefen med personalansvar? När och hur ska expertfunktionen kopplas in? Kursen innehåller också en genomgång och analys av utvalda och relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen. Deltagarna ges också goda möjligheter att under kursen ställa frågor. Möjlighet finns även att innan kurstillfälle skicka in frågor som sedan hanteras vid kurstillfället.

De flesta organisationer tvingas förr eller senare att hantera medarbetare som missköter sig. Den här kursen ger dig tips, råd och kunskap om vad du kan, och bör göra i förebyggande syfte. Kursen går också igenom hur du bör agera när misskötseln väl är ett faktum. Du får svar på mest angelägna frågorna: Vad är arbetsrättslig misskötsel v/s moralisk misskötsel? När finns det grund för uppsägning eller avsked? Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet? Hur ska arbetsgivaren hantera medarbetare som är sjuka? Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetstagare och arbetsgivare?

Målgrupp:

HR-chefer, HR-konsulter,  och förhandlingschefer samt fackliga representanter. Kan även vara intressant för andra roller som kommer i kontakt med ämnet tex. HR-specialister.

Kursdokumentation:

En kortare sammanfattad digital kursdokumentation för kursen ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Att hantera misskötsel av Georg Frick, som inte ingår i kursavgiften. Du beställer enklast boken via Frick Publishing eller Adlibris.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Arbetsgivarens undersökningsmöjlighet i rekryteringsprocessen
  Giltiga anställningsavtal/avtalslagens regler om ogiltiga avtal

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Grundkrav i anställningen/arbetsskyldighet
  Lojalitet, yttrandefrihet och sociala medier
  Fackligt tolkningsföreträde om arbetsskyldighet
  Arbetsrättsligt fel v/s moraliskt fel
  Att genomföra en arbetsrättslig utredning
  Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Arbetsrättsliga frågeställningar (kort workshop)
  Korrigerande (eller medvetandegörande) samtal
  Skriftlig erinran/varning
  Förflyttning/omplacering
  Förhandlingsskyldighet enligt MBL
  Uppsägning/avsked

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen
  Kränkande särbehandling v/s misskötsel

 • 16.00-

  Kursen avslutas.