Vad gäller egentligen kring mutor och andra otillbörliga förmåner? Svaren får du under denna kursdag med Torbjörn Lindhe som ger dig kunskap om hur man ska hantera risker med otillbörliga förmåner, en djupdykning kring mutbrottslagstiftningen och problematiken kring mutor.

Det finns omfattande riskfaktorer gällande korruption i svenska verksamheter. Enligt studier genomförda av BRÅ så framkommer det att det finns utbredd korruptionsproblematik som påverkar såväl den offentliga som privata sektorn i stor utsträckning.

Den 1 juli 2012 trädde en ny mutlagstiftning i kraft. Den nya lagen omfattar brottsrubriceringar som tagande av muta respektive givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott. På denna kurs diskuteras olika praktiska exempel för att ge kunskap kring problematiken med mutor och andra otillbörliga förmåner. Vad säger lagen om vad som är att betrakta som tagande av muta och givande av muta. Vilka befattningshavare eller uppdragstagare omfattas av den nya lagen. Andra nyheter i den nya lagstiftningen från 2012 och vad den medfört för utmaningar sedan ikraftträdandet. Vad säger Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet och hur påverkar denna kod näringslivet och offentlig sektor. Även frågor som är kopplade till annan lagstiftning som lagen om offentlig upphandling, Inkomstskattelagen m.fl behandlas under kursen.

Kursen innehåller också olika övningsexempel inom området.

Som deltagare får du kunskap om:

 •  Praktiska exempel som utgångspunkt
 • Vad säger lagen om mutor
 • Skillnader mellan Privat och Offentlig sektor samt offentligt ägda bolag eller finansierad verksamhet med offentliga medel
 • Näringslivskoden

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till samtliga som behöver hålla sig à jour gällande otillbörliga förmåner och därmed mutbrottslagstiftningen. Detta innefattar bland annat ekonomer, jurister, bolagsjurister, kommuner, kommunala och statliga bolag, myndigheter, offentliga upphandlare, övriga inköpare samt HR och personal.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  Praktiska exempel från verkligheten

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

  - Fortsättning med praktiska exempel
  - Vad säger lagen om mutor och andra otillbörliga belöningar

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

  Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

  Praktikövningar och diskussion angående olika tänkbara verktyg hur man bör skydda sig mot korruption

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Goda föreläsare, god kvalitet, intressant!

Britt-Marie Karlsson

Deloitte

BG Institute har duktiga och pålästa föreläsare, tillhör ofta eliten i Sverige. Bra tider och lokaler.

Jan Hedbern

Wint AB