Detta är en utbildning även för dig som inte tror att du behöver den! Barbro Dahlbom-Hall har själv sagt: ”Det finns inget som dominerar ledarskap så mycket som kön, och vet man inte om det eller inte tror på det så dominerar det ännu mer.”

Utbildningen, som till viss del är en chefsutbildning ger deltagarna en ökad medvetenhet och kunskap om genusperspektivet på ledarskap, det vill säga hur kön påverkar ledarskap såväl som kvinnors och mäns möjligheter i en organisation.

Med denna ökade medvetenhet och kunskap får du som chef bättre möjligheter att leda samt utveckla och behålla talanger, särskilt kvinnor, i din organisation. Kunskapen kommer även effektivisera verksamheten.

Syftet med kursen är att fördjupa medvetenheten och kunskapen om vad det innebär att vara i en ledande roll som kvinna respektive man samt att få träning på konkreta verktyg som kan underlätta för oss att leda tillsammans med kollegor och medarbetare som ofta är olika oss själva.

För sitt arbete med chefsutbildning och -utveckling och med att skapa insikt om hur ledarskap och kön är bundna till varandra har Barbro Dahlblom-Hall fått en rad utmärkelser. Bl.a. Medicine hedersdoktor vid Uppsala Universitet, Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band och Årets Ledarutvecklare 2008. Barbro har dessutom varit ”sommarpratare” i Sveriges Radio P1 år 2007.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Affärsnyttan av könsbalans och en inkluderande kultur
 • Vad du inte visste att du inte visste om hur kön påverkar ledarskap
 • Hur kultur, normer och förväntningar påverkar våra möjligheter att leda som kvinna och man
 • Hur strukturer påverkar våra möjligheter att leda som kvinna och man
 • Hur vi kan använda vår fördelningsmakt för att ge kvinnor och män lika möjligheter i utvecklas

Målgrupp:

Denna utbildning riktar sig till dig med chefsroll eller ledande ställning som leder och ansvarar för andra och deras utveckling.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Affärsnyttan av könsbalans och inkluderande kultur
  Fakta om affärsnyttan av könsbalans, mångfald och inkludering presenteras och diskuteras.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Tillåt dig att veta att du inte vet! Kön i kultur.
  • Vad du inte visste att du inte visste om hur kön påverkar ledarskap
  • Hur kultur, normer och förväntningar påverkar våra möjligheter att leda som kvinna och man / att leda kvinnor och män

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Tillåt dig att veta att du inte vet! Kön i struktur.
  • Hur strukturer påverkar våra möjligheter att leda som kvinna och man / att leda kvinnor och män

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  • Hur vi kan använda vår fördelningsmakt för att leda kvinnor och män till utveckling i våra organisationer

 • 16.00-

  Kursen avslutas.