Att övertyga domaren – e-learning med Roberth Nordh

Nu utvecklar vi BG Institute vidare och tar vår utbildningsverksamhet till en ny nivå. Vi lanserar Svergies första godkända e-learningt inom juridik

Konceptet går ut på att du under kursens gång genomför ett antal uppgifter och svarar på frågeställningar. Detta ligger till grund för det utbildningsintyg du erhåller efter fullbordad kurs. Utbildningsintyget godkänns av Advokatsamfundet så du har nu möjlighet att genomföra dina utbildningstimmar – vart du vill, när du vill och hur du vill.

Först ut är ett utbildningspaket med Roberth Nordh – Att övertyga domaren.

Paketet består av tre delar – dessa är oberoende av varandra och kan köpas in separat eller som paket. Delarna består av:

DEL 1: Allmänna frågor – rättens sammansättning – sakframställning

Avsnitt 1: Rättens sammansättning, allmänt om huvudförhandling

Avsnitt 2: Sakframställning: Syfte och disposition

Avsnitt 3: Sakframställning: Innehåll och framförande

DEL 2: Bevisupptagning

Avsnitt 1: Bevistemats betydelse

Avsnitt 2: Skriftlig bevisning och sakkunnigbevisning

Avsnitt 3: Part- och vittnesförhör

 DEL 3: Plädering – Summering

Avsnitt 1: Plädering: Syfte och disposition

Avsnitt 2: Plädering rörande bevisfrågor

Avsnitt 3: Plädering rörande rättsfrågor – Summering och avslutande kommentarer