Denna kurs med vår populäre föreläsare i processrätt, Roberth Nordh, syftar till att ge deltagare större framgång i domstolen. Ett specifikt fokus ligger vid tvistemål.

Under kursen behandlar Roberth tillsammans med kursdeltagare de allmänna frågorna, rättens sammanställning och sakframställning, såväl som bevisupptagning och plädering. Kursens syfte är att förbättra deltagarnas förmåga att föra ett övertygande framförande för att få större framgång i domstolen.

Under dagen får du som kursdeltagare bland annat ökad kunskap om:

 • Rättens sammansättning, och allmänt om huvudförhandling
 •  Sakframställning: syfte, disposition, innehåll och framförande
 •  Bevistemats betydelse
 •  Skriftlig bevisning och sakkunnigbevisning
 •  Part- och vittnesförhör
 •  Plädering: syfte och disposition, rörande bevisfrågor och plädering rörande rättsfrågor med summering och avslutande kommentarer

 

MÅLGRUPP

Advokater och jurister som processar i domstol

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har ett bra utbud. Kurserna i processrätt ger direkt tillämpar kunskap.

Robert Fuks

ER Juristbyrå