Att påverka domstolen är en färdighet som inte bör underskattas. Med kunskap om hur domstolen resonerar och verktyg för påverkan ökar dina chanser att vinna gehör för din talan. I denna kurs fokuserar docent Roberth Nordh på att ge deltagaren just det som behövs för att lyckas påverka domstolens ställningstagande.

Denna kurs har fokus på huvudförhandlingen i brottmål, som kan delas upp i tre skeden: sakframställningen, bevisupptagningen och pläderingen. Kursen  behandlar hur man lämpligen kan agera i olika hänseenden, med utgångspunkt från syftet att vinna domarens gehör för sin talan.

Åklagarens gärningspåstående är brottmålets kärna. Gärningsbeskrivningen är det nav som huvudförhandlingen cirkulerar runt. Som försvarare bör man veta vilka krav som kan ställas på åklagarens gärningspåstående och hur man kan agera för att påverka domstolens prövningsutrymme. En särskild fråga är också om och när försvaret bör hålla en egen sakframställan.

Inget präglar domarens vardag så mycket som bevisvärdering. Självklart finns det ett stort intresse att försöka påverka domarens funderingar och tankar kring vilka slutsatser som ska dras av processmaterialet. För att kunna göra det måste man veta hur bevisvärdering går till i praktiken. Ett viktigt syfte med kursen är därför att förbättra deltagarnas förmåga att dissekera, analysera och värdera bevismaterialet, samt med utgångspunkt från detta påverka domstolens ställningstagande.

Ibland bör domaren påverkas genom försvararens agerande under bevisupptagningen, i andra fall kan argument sparas till pläderingen. Med utgångspunkt från detta tar kursen upp vad som är viktigt att tänka på under bevisupptagningen, utifrån perspektivet att det är domaren som ska övertygas om bevisets värde, vilket utrymme det finns att påverka domaren genom plädering och hur denna möjlighet nyttjas på bästa sätt.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka krav som kan ställas på åklagarens gärningspåstående
 • Viktiga källor för en felaktig bevisvärdering
 • Förhållanden som stärker bevisvärdet
 • Hur man bör gå till väga för att värdera enskilda bevis
 • Riktlinjer för en slutlig sammanvägning av bevis som samverkar eller motverkar
 • Hur en plädering kan utformas för att vinna domarens intresse

Målgrupp: 

Advokater och andra jurister som processar i brottmål.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas