Från och med 1 januari 2017 är alla arbetsgivare med minst tio anställda skyldiga att årligen genomföra en lönekartläggning enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Kursen riktar sig till företag och organisationer med fler än 30 anställda, och behandlar samtliga delar av hur man praktiskt går tillväga för att arbeta fram en lönekartläggning. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och ger deltagaren en förståelse för de olika momenten i lönekartläggningsarbetet. Hela lönekartläggningsprocessen täcks in utifrån uppstart, samverkan, strukturarbete, kartläggning- och analysmetoder samt handlingsplan och aktiva åtgärder. Som deltagare får du kunskap om:

 • Helheten kring genomförandet av en lönekartläggning
 • Teori varvat med praktiska övningar
 • Hela lönekartläggningsprocessen (förarbete, struktur, analysmetoder, handlingsplan- och aktiva åtgärder)

Fokus för kursen är att du som deltagare efter genomförd utbildning, ska ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta fram en lönekartläggning för ditt företag/organisation.

Som kursdeltagare erbjuds du 20 % rabatt på licens av Performing Ideas HRs lönekartläggningsmjukvara – PIHR PAY EQUALITY. För mer information klicka här 

DELTAGARE

HR-avdelningar, HR Chefer, HR Business Partners, Fackliga förtroendevalda representanter.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Inför lönekartläggningen – Lönebildning och samverkan

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Lönekartläggningsprocessen – Förarbete (organisationsstruktur, indelning av befattningar)

  Praktisk övning

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.45

  Pass II – Fortsättning
  Lönekartläggningsprocessen – Kartläggning, Analysmetoder och tillvägagångssätt

  Praktisk övning

 • 15.00 – 16.00

  Pass III
  Handlingsplan och aktiva åtgärder – Resultat och Aktiva åtgärder

  Praktisk övning

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.